Al jaren hebben bepaalde sectoren grote moeite om hun vacatures te vervullen. Het gaat daarbij om personeel in tal van sectoren. In de horeca, in de zorg, in de techniek, maar ook in de farmacie zijn banen vaak lastig in te vullen. Dit komt vooral omdat voor het uitvoeren van de werkzaamheden specifieke kennis nodig is. Voor een baan in de regulatory affairs is een havo diploma nu eenmaal niet voldoende. Jongeren die van de middelbare school komen maken soms de verkeerde keuze als het gaat om een vervolgopleiding. Het is natuurlijk eeuwig zonde als je bestuurskunde gaat doen en er na het afronden van je opleiding achter komt dat er nauwelijks werk is in die richting.

Bedrijven werven al op school

Bedrijven die zitten te springen om personeel beginnen vaak al op middelbare scholen met het werven van toekomstig personeel. Er worden beurzen georganiseerd voor leerlingen van groep acht en de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs. Daar kunnen de kinderen kennismaken met tal van beroepen om op die manier een goede keuze te maken voor hun toekomst. Maar ook onder leerlingen op mbo-opleidingen wordt volop geworven. Bedrijven willen geschikt personeel vinden door bijvoorbeeld de juiste stagiaires te selecteren. Als iemand al stage heeft gelopen bij een bedrijf dan is diegene al bekend met de gang van zaken daar en kan daardoor gemakkelijk instromen.

Specifieke beroepen

Vooral voor zeer specifieke beroepen is het vaak erg lastig om de juiste mensen te vinden, weten ze ook bij Talentmark, een bedrijf dat bemiddelt bij de werving van personeel voor onder andere laboratoria. Niet iedereen is nu eenmaal geschikt voor bepaalde soorten werk. Een laborant moet zeer secuur te werk gaan en daarbij ook allerlei regels en protocollen in acht nemen. Dat vraagt niet alleen kennis maar ook een gedegen discipline. Ook duurt het vaak lang voordat je je het werk eigen hebt gemaakt en dus kunt doorstromen naar een hogere functie. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld technische beroepen. Als je automonteur bent dan moet je je kennis voortdurend bijspijkeren omdat er weer nieuwe technieken zijn uitgevonden om een auto nog geavanceerder te maken. Een automonteur is vandaag de dag bijna een IT-deskundige omdat auto’s steeds meer een soort rijdende computers worden.

De toekomst belooft niet veel beterschap

Veel bedrijven houden er rekening mee dat ze ook in de toekomst moeite zullen hebben met het vinden van geschikt personeel. De spoeling wordt steeds dunner omdat de bevolking niet meer zo hard groeit. Het aantal geboortes is lager dan het aantal sterfgevallen in Nederland. De bevolkingsgroei wordt daardoor alleen veroorzaakt door immigratie. Als mensen in hun eigen land ook een goede baan kunnen vinden, komen ze niet meer naar Nederland om hier te komen werken. En vooral de grote tech bedrijven zijn vaak afhankelijk van vakbekwaam personeel dat in het buitenland wordt geworven omdat het in Nederland niet te vinden is.