ALKMAAR - Met een persoonlijke, inspirerende lezing en een tentoonstelling organiseert het diabetesteam van Noordwest in november een speciale week voor diabetespatiënten. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar de ‘Geestelijke invloed door diabetes type 1 op het dagelijkse leven’. Een onderwerp dat helaas vaak te weinig aandacht krijgt. Belangstellenden (alle leeftijden) zijn van harte welkom de lezing bij te wonen en/of de tentoonstelling te bezoeken.


Lezing

Wietske Wits, bestuurslid patiëntenvereniging Diabetes+, is op maandag 20 november de gastspreker. Wietske is vanaf haar 5e jaar diabetespatiënt. Vanuit haar ervaring als maatschappelijk werker en haar eigen ervaring als diabetespatiënt, vertelt Wietske over de geestelijke impact door diabetes mellitus type 1. De lezing wordt gehouden van 14:00 tot 15:00 uur in de Pieter van Foreestzaal (ingang Metiusgracht), locatie Alkmaar van Noordwest.
Belangstelling? Diabetespatiënten, hun naasten, zorgverleners en andere belangstellenden kunnen zich aanmelden: e-mail lezingdiabetes@nwz.nl

Tentoonstelling

Welke factoren kunnen het leven van een patiënt met diabetes mellitus type 1 beïnvloeden? 42 kokers met daarop elk een eigen beïnvloedende factor, geven het antwoord. Een informatief en kleurrijk geheel. De tentoonstelling is in november te zien 2 weken op de polikliniek interne geneeskunde en 2 weken op de polikliniek kindergeneeskunde van locatie Alkmaar.

Grootse chronische ziekte

Diabetes is één van de grootste chronische ziekten in Nederland. De invloed op het dagelijkse leven van een diabetespatiënt kan groot zijn: het is er iedere dag, altijd. Hoe er geestelijk mee om te gaan, is belangrijk. Zo kunnen psychische klachten meer voorkomen, wat helaas vaak te weinig aandacht krijgt. Onze zorgverleners van Noordwest vinden het wel belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Dat doen zij met de lezing en tentoonstelling.