NOORD-HOLLAND - In 2022 groeide het aantal woningen in Noord-Holland met meer dan 18.000, waaronder 14.400 nieuwbouwwoningen. Hiermee is de doelstelling uit de Woondeals voor 2022 behaald.


Dit blijkt uit de monitor woningbouw 2023 van de provincie Noord-Holland. Het blijft nog steeds noodzakelijk om snel meer nieuwe huizen te bouwen in de provincie om aan de grote vraag naar woningen te voldoen.

Verdere toename woningtekort

Voor de korte termijn is de verwachting dat de woningbouwproductie in Noord-Holland daalt. De bruto groei in 2023 blijft vooralsnog achter bij de opgave uit de Woondeals en het aantal verleende bouwvergunningen daalt. Bij een blijvend hoge vraag naar woningen loopt het tekort verder op. De daling in de vergunningverlening zit met name bij koopwoningen met marktpartijen als opdrachtgever. Ook de verkoop van nieuwbouwkoopwoningen is sterk gedaald vanwege sterk gestegen (bouw)kosten en rente.

Aantal huishoudens stijgt

De groei van het aantal huishoudens was in 2022 bijzonder hoog. Dit komt deels door de komst van vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook door overige buitenlandse migratie. Het aantal huishoudens in Noord-Holland nam in 2022 toe met 27.500. De grootste stijging in Noord-Holland sinds de Tweede Wereldoorlog. Daardoor is het woningtekort met 12.000 woningen flink gestegen.

Versnelling noodzakelijk

Alle gemeenten in Noord-Holland hebben tot 2050 een bruto plancapaciteit. Dit zijn 241.000 woningen die al gepland zijn om te bouwen. De harde plancapaciteit (woningen in een onherroepelijk of vastgesteld bestemmingsplan) ligt lager. Voor de resterende Woondealperiode 2023-2030 zijn qua hoeveelheid ruim voldoende woningbouwplannen beschikbaar.

Om deze te kunnen realiseren zet de provincie vol in op het versnellen van de woningbouw. Zo gaan we door met de bestaande versnellingsmaatregelen, zoals het aanbieden van extra mankracht aan gemeenten. Ook kijkt de provincie naast de beschikbare binnenstedelijke bouwlocaties naar mogelijkheden om aan de randen van dorpen en kernen te bouwen. De provincie wil het eenvoudiger en sneller maken voor gemeentes die dit willen. Daarbij wordt rekening gehouden met de natuur, landschap en bijvoorbeeld mobiliteit. De betaalbaarheid van de woningen is en blijft belangrijk. Net als het bouwen voor specifieke doelgroepen als starters en spoedzoekers.

Oproep gedeputeerde

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer is ervan overtuigd dat als alle partijen hun schouders eronder zetten, er veel mogelijk is. De woningbouwopgave is namelijk zo groot dat iedereen een bijdrage moet leveren, alleen dan kunnen we komen tot de 184.000 woningen die volgens de berekeningen eind 2030 nodig zijn in Noord-Holland. Lees meer over hoe de provincie de woningbouw in Noord-Holland wil versnellen in de weblog van gedeputeerde Beemsterboer.