ALKMAAR - Piet van Wijngaerdt (1873-1964) moest meer dan honderd jaar wachten op een grote monografische tentoonstelling. Als gevierd Amsterdams kunstenaar kreeg hij al in 1910 de ruimte in het Stedelijk Museum Amsterdam. In de jaren tien en twintig van de vorige eeuw werd meer over hem gepubliceerd dan over Piet Mondriaan, Jan Sluijters en Leo Gestel samen. Tegenwoordig wordt het beeld van Piet van Wijngaerdt bepaald door de bloemstillevens die hij in de latere fase van zijn leven in grote getale heeft gemaakt en die nog geregeld op veilingen worden aangeboden. Deze werken doen geen recht aan zijn kunstenaarschap en aan de rol die hij heeft gespeeld in de ontwikkeling van het expressionisme. De tentoonstelling Piet van Wijngaerdt. Grondlegger van de Bergense School zal het beeld van de kunstenaar en van zijn werk blijvend veranderen.

Inlooprondleidingen
Elke zondagmiddag kunt u aanschuiven bij een gratis rondleiding door de tentoonstelling gegeven door één van onze museumdocenten. Een leuke manier om de tentoonstelling te bezoeken. De rondleiding start om 14.00 uur en er kunnen ca.15-20 mensen meelopen. Data: 17 en 24 februari. Zie alle informatie op www.stedelijkmuseumalkmaar.nl.

Rondleiding door de samensteller
Gastconservator Renée Smithuis en samensteller van de tentoonstelling 'Piet van Wijngaerdt' zal op de volgende data in het museum zijn voor een boeiende rondleiding. Hier kunnen ook weer ca. 15-20 mensen meelopen. Reserveren is helaas niet mogelijk, vol is vol. Data: 28 februari, 28 maart en 25 april. Raadpleeg de website voor alle informatie.