ALKMAAR - Meer dan 450 jaar geleden sloeg Alkmaar in het najaar van 1573 succesvol een aanval van de Spanjaarden af. Het was voor het eerst tijdens de Tachtigjarige Oorlog dat een Nederlandse stad een Spaanse belegering wist te doorstaan. Hieraan herinnert de uitdrukking 'Van Alkmaar de Victorie'. In Alkmaar wordt dat nog jaarlijks gevierd op 8 oktober. Het museum is deze feestdag gratis toegankelijk voor alle Alkmaarders. De Spaanse soldaat loopt rond in het museum op deze dag en vertelt uit de eerste hand over het beleg.

'Uw goede vriend.'
Als inhaker op de 8 Oktober-viering geeft promovendus Johan Visser tussen de 'belegstukken' van het museum op donderdagavond 6 oktober een lezing over de brieven van Willem van Oranje. De strijd die in april 1572 in Den Briel met verrassend succes begint, lijkt aan het einde van het jaar vrijwel hopeloos. De brieven laten zien hoe Oranje probeert Nederlanders voor zich te winnen en misstanden aan de kaak te stellen. De weg naar vrijheid en verdraagzaamheid blijkt weerbarstiger dan de prins had gehoopt. Visser geeft met zijn lezing een onverwacht inkijkje in de correspondentie die Oranje had vlak voor en tijdens het beleg van Alkmaar.

Johan Visser is promovendus bij het Instituut voor Geschiedenis, Leiden en mede-redacteur van het boek Willem van Oranje in brieven - De opstand van 1572.

Oorlogsliederen met hier en daar ook liefde
Na afloop van de lezing vindt een muzikaal optreden plaats, onder leiding van artistiek leider Mike Fentross van 'La Sfera Armoniosa'. Ook liederen werden als communicatiemiddel ingezet. Na de lezing zal Mike Fentross met zijn gezelschap La Sfera Armoniosa aansluiten met composities uit de tijd van het beleg. Liefde en oorlog zijn altijd de twee grootste drijfveren van de mensheid geweest. In het Spanje, Portugal en Holland van de 16de eeuw was dit niet anders. De 16de -eeuwse Spaanse romances bezingen de tragiek van de oorlog met de Moren en hun ondergang met veel mededogen. De Geuzenliederen in Valerius Gedenck-Clanck handelen over de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Naast deze oorlogsliederen brengen de Portugese zangeres Mónica Monteiro en de Nederlandse sopraan Channa Malkin-MeIbergen 16de en 17de -eeuwse liefdesliederen uit hun land ten gehore; Mónica zingt naast Spaanse liederen ook een Portugees 16de-eeuws lied.

De Nederlandse luitist en dirigent Mike Fentross heeft zijn sporen als oude-muziek specialist ruimschoots verdiend. Hij werkt in heel Europa als dirigent, solist en continuospeler, is artistiek leider van het dertigjarig jubileum-houdend ensemble La Sfera Armoniosa, dirigent van La Sfera Armoniosa Orchestra en ontvangt op 4 november de prestigieuze Willem Breuker Prijs.

Lezing en muzikaal optreden vinden plaats op donderdagavond 19.30 uur in de Victoriezaal van Stedelijk Museum Alkmaar. Toegang is gratis. Reserveren kan via www.stedelijkmmuseumalkmaar.nl.

Kijk voor alle informatie op www.stedelijkmuseumalkmaar.nl