ALKMAAR - De heer Albert van der Zeijden van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed in Nederland (KIE) opent op vrijdag 31 maart het Alkmaarse Kaasmarktseizoen 2017. Dit gebeurt op traditionele wijze door om 10.00 uur precies de bel te luiden, hét teken dat de eerste kaasmarkt van 2017 en hiermee tevens het Kaasmarktseizoen kan beginnen.

Afgelopen oktober kregen het Alkmaars Kaasdragers Gilde en de 8 October Vereeniging ‘Alkmaar Ontzet’ bericht van het KIE dat beide organisaties voldoen aan de criteria om geplaatst te worden op de lijst van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.
“Als locoburgemeester van Alkmaar en wethouder ‘Kaas’ voel ik me super trots dat het Alkmaars Kaasdragers Gilde op deze lijst wordt geplaatst. Dit is de aanleiding om de heer Van der Zeijden, hoofd KIE, uit te nodigen en de eer te gunnen om het Kaasmarktseizoen 2017 officieel te openen. Maar eerst wordt in de raadzaal een certificaat ondertekend door kaasvader Willem Borst, Albert van der Zeijden en mijzelf, waarmee plaatsing op de lijst officieel bekrachtigd wordt.“: aldus Victor Kloos (OPA).

Alkmaars Kaasdragers Gilde en erfgoedzorgplan

Het Alkmaars Kaasdragers Gilde is het oudste nog bestaande en volgens de tradities werkend gilde ter wereld. Uit het erfgoedzorgplan blijkt dat het Gilde een levende traditie is, die al ruim vierhonderd jaar van generatie op generatie kaasdragers wordt doorgegeven. De leden zetten zich in om de traditie levend en functioneel te houden en om waar nodig met ontwikkelingen mee te groeien om de dynamiek te bewaken. Het gilde is van groot belang voor de identiteit van de leden en de animo om lid te worden is onverminderd aanwezig. Vandaar de toekenning van de eervolle erkenning door het KIE.

34 Alkmaarse kaasmarkten

Over de hele wereld staat Alkmaar bekend als Kaasstad. De Alkmaarse Kaasmarkt is een traditie sinds 1593. Jaarlijks bezoeken ruim honderdveertigduizend mensen dit kleurrijke evenement. De Kaasmarkt is gratis, voor alle leeftijden en goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. De kaasmarkt is dit jaar van 31 maart tot en met 29 september, elke vrijdagochtend van 10.00 – 13.00 uur. Daarnaast worden er op 2 en 23 mei, 6 juni, 4 en 18 juli, 1, 15 en 29 augustus van 19.00 – 21.00 uur, acht avondkaasmarkten gehouden. Alle 34 kaasmarkten zijn op het Waagplein in Alkmaar.