SINT PANCRAS - Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van de “Alleengaanden-/ Ontmoetingskring” van de Protestantse Gemeente te Sint Pancras verzorgt de Westlandse Koorvereniging Musica samen met Marco Bakker een Jubileumconcert op zaterdag 28 september 2019.Het concert vindt plaats in Kerkelijk Centrum de Regenboog in Sint Pancras en begint om 14:30 uur. De zaal is open vanaf 14:00 uur.

Allengaandenkring/Ontmoetingskring
In 1999 zijn zowel in de toenmalige gereformeerde kerk als de hervormde gemeente in Sint Pancras alleengaandenkringen opgestart. Deze gespreksgroepen waren bestemd voor gemeenteleden die door het overlijden van hun partner alleen achter bleven en het als een gemis ervoeren dat voor hen geen passende activiteiten georganiseerd werden. De eerste jaren werden vooral gesprekken over diverse onderwerpen gevoerd of lezingen gehouden. Nadat de kringen in 2001 samengevoegd zijn, werden er ook andere activiteiten verzorgd, zoals een zangmiddag in Orgelzaal Booy of een spelletjesmiddag. Vanaf 2005 sluiten ook Rooms-Katholieke alleengaanden zich aan bij de kring. Dit jaar bestaat de alleengaandenkring, inmiddels “Ontmoetingskring” genaamd, dertig jaar. Dit wordt gevierd in de vorm van een jubileumconcert door de Westlandse koorvereniging “Musica” en Marco Bakker.

Concert
WKV Musica, opgericht op 4 april 1991, is het grootste gemengd koor uit de regio Haaglanden en bestaat uit 160 leden. In de eerste jaren van haar bestaan was het koor het vaste begeleidingskoor van The New London Chorale van Tom Parker. Een groot aantal Nederlandse artiesten hebben de afgelopen 28 jaar hun medewerking verleend aan de concerten van WKV Musica.

Tijdens het Jubileumconcert wordt het koor begeleid door haar vaste dirigent Gerard Brëas, Aarnoud de Groen, orgel en Peter Bontje, vleugel. Marco Bakker, bariton, is bereid gevonden om als solist zijn medewerking aan dit concert te geven. Het programma bestaat o.a. uit populair klassieke muziek en werken uit Verdi’s opera’s Nabucco, La Forza del Destino en de musical Joseph.

Kaarten kosten € 15,00 en zijn verkrijgbaar via koor@pgsp.nl met overmaking op rekeningnummer NL 93 RABO 0141 2294 11 t.n.v. Protestantse Gem. Sint Pancras met omschrijving “Koor Musica”. Ook is er kaartverkoop aan de zaal, na de zondagse kerkdiensten en op de zaterdagen 7 september en 21 september in K.C. de Regenboog van 10.00-12.00 uur.

Datum en tijd: 28 september 2019, aanvang 14:30 uur, zaal open 14:00 uur.
Plaats: K.C. de Regenboog, Bovenweg 91 te Sint Pancras
Telefoonnummer: 072-5641801
E-mail: koor@pgsp.nl
Overige informatie: www.pgsp.nl, https://www.facebook.com/PGSintPancras/, https://www.wkvmusica.nl/ .