ALKMAAR - De ondernemersverenigingen in het centrum WBA, OVCA en EVA hebben deze ochtend, 28 mei 2018 een intentieverklaring getekend. De intentie is om te komen tot de oprichting van een nieuwe vereniging die de verschillende bloedgroepen samenvoegt. WBA zet zich in voor de belangen van winkeliers, OVCA beheert het Ondernemingsfonds ten behoeve van de ongeveer 650 ondernemers in de binnenstad. De sfeerverlichting, aankleding en diverse evenementen worden door hen geïnitieerd, uitgevoerd of gesteund. Eigenarenvereniging Vastgoed Alkmaar vertegenwoordigt een groot aantal eigenaren van panden in het centrum.

Het streven naar een nieuw en breed gedragen platform is ingegeven door de onvermijdelijke transformatie van het centrumgebied. De Alkmaarse binnenstad heeft een enorm aantal winkels in een zeer geconcentreerd gebied. Dit centrum-winkelgebied is altijd in beweging, maar de laatste jaren ingrijpender dan ooit. De diversiteit neemt toe, er komen meer panden waar dienstverlening, kantoor- of horeca-activiteiten plaatsvinden. Winkels met woningen worden veranderd tot louter woningen.

De beoogde nieuwe vereniging heeft tot doel Alkmaar te blijven ontwikkelen zodat iedere bezoeker, consument en ondernemer (zowel winkelier als pandeigenaar) er graag verblijft. De gemeenschappelijke belangen overstijgen de individuele belangen en vragen om gemeenschappelijke aanpak en één stem naar de gemeente.

Het is vrij uitzonderlijk dat pandeigenaren en gebruikers over hun eigen doelstelling heenstappen en besluiten tot een gezamenlijke aanpak.

Daarnaast leeft er de wens om te komen tot een stedelijk ondernemingsfonds op basis van de WOZ waarde. Dit biedt veel mogelijkheden om interessante projecten uit te voeren. Ondernemend Alkmaar is een groot voorstander van een stadsbreed gevormd Ondernemingsfonds en juicht de intentie tot samenwerking in het centrum toe.

Een derde reden van samenwerking binnen een nieuwe entiteit is de wens om te komen tot een gezamenlijk intern communicatiesysteem tussen alle ondernemers in het centrumgebied, waarbij ook de gemeente participeert. Hierdoor zal de betrokkenheid vergroot worden. Het is een belangrijk hulpmiddel welke nu ontbreekt.
De recent aangetrokken centrummanager krijgt een heldere uitvoerende rol in het samenwerkingsverband.

Eigenarenvereniging Vastgoed Alkmaar heeft zich kortgeleden al positief uitgelaten over de samenwerking. In hoeverre Koninklijke Horeca afdeling Alkmaar zich aansluit is op dit moment nog niet bekend, maar hun belangen lopen op tal van gebieden parallel. Na ondertekening van de intentieverklaring zal een stuurgroep worden gevormd die inhoud en vorm gaat geven aan de samenwerking. Het streven is op zo kort mogelijk termijn concrete plannen voor te leggen aan alle betrokken ondernemers in het centrumgebied.