BERGEN - Na het besluit van de gemeenteraad over de Harmonielocatie, gaat het plan Mooi Bergen een nieuwe fase in. Komend jaar staat in het teken van het maken van een nieuw bestemmingsplan voor de Harmonielocatie, krijgen de plannen voor het Dorpsplein een concrete vorm en komt er een ontwerp voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte.

Harmonielocatie
In december koos de gemeenteraad voor het plan ‘de 7 dorpelingen’ van Schrama BV op de Harmonielocatie. Om dit plan te kunnen bouwen is een nieuw bestemmingsplan nodig. De ontwikkelaar is daar op dit moment mee bezig en werkt zijn bouwplan uit naar een voorlopig ontwerp. Dit doet hij in overleg met de gemeente en met de omwonenden. Dit voorjaar wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Alle inwoners kunnen dan het ontwerp-bestemmingsplan inzien en reageren. Hiervoor worden ook inloopavonden georganiseerd.

Dorpsplein
Naast de Harmonielocatie kent Mooi Bergen nog twee plandelen: het Dorpsplein (op de plek van de Bakemaflat) en het Winkelhart (de winkelstrook ter hoogte van de bushalte aan de Dreef). Voor het Dorpsplein is vorig jaar een intentieovereenkomst gesloten met Bot Bouw Initiatief BV. Zij zijn inmiddels al vergevorderd met hun plannen. Naar verwachting presenteren zij in het voorjaar van 2017 drie ontwerpen van drie verschillende architectenbureaus. Het kwaliteitsteam van Mooi Bergen, het zogenaamde Q-team, bepaalt dan samen met een vijftal inwoners welk ontwerp het mooiste past in het centrum van Bergen.

Openbare ruimte
Tussen de plandelen ligt de openbare ruimte. Dat is de ruimte die van ons allemaal is en die de gemeente beheert, zoals de weg, de pleinen en het groen. Na de zomer komt dit plan ter inzage te liggen. Dit voorjaar zullen scholieren van de middelbare scholen uit het dorp betrokken worden bij het ontwerp. Ook zal kunst een belangrijke rol spelen omdat dit past bij het karakter van het dorp.

Wie denkt mee over wat?
Inwoners zijn op verschillende manieren betrokken bij Mooi Bergen. Zo is er vanaf de start een actieve klankbordgroep, waarin onder meer de Bewonersvereniging Bergen Centrum en de Vereniging Ondernemend Bergen zitting hebben. De gemeente bespreekt met de klankbordgroep ideeën en voorstellen. Voor de inrichting van de openbare ruimte is er een meedenk en -tekengroep bestaande uit inwoners van Bergen en een stedenbouwkundige. Wanneer het gaat om architectuur dan laat het college zich adviseren door het Q-team. In het Q-team zitten onder meer een architect, een stedenbouwkundige en een historicus. Dit Q-team wordt aangevuld met inwoners, bijvoorbeeld wanneer een keuze moet worden gemaakt voor een ontwerp.

Op de hoogte blijven
Meer informatie over Mooi Bergen staat op www.mooibergen.nl.