TEXEL/DEN-HELDER - Softwarebedrijf SnelStart gaat een samenwerking aan met Stichting Present. Medewerkers van het bedrijf, met vestigingen in Oosterend en Alkmaar, krijgen de gelegenheid om een dag per jaar onder werktijd vrijwilligerswerk te doen via de lokale afdeling Den Helder/Texel van de stichting.


Stichting Present, ‘makelaar in vrijwilligerswerk’, slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en anderen die daarmee geholpen kunnen worden. Stichting Present biedt vrijwilligers de mogelijkheid om zich in hun eigen omgeving in te zetten voor kwetsbare groepen: mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Zij worden geholpen met bijvoorbeeld een schilderklus, tuinonderhoud of begeleiding tijdens een uitje.

Van oudsher zijn maatschappelijke betrokkenheid en naastenliefde belangrijke waarden voor SnelStart. De directie besloot onlangs om die maatschappelijke inbreng verder te vergroten. Het bedrijf gaat daarom de samenwerking aan met Stichting Present. Alle werknemers van SnelStart wordt de mogelijkheid geboden om een dag van hun werktijd te gebruiken voor het doen van vrijwilligerswerk. “Naast de maatschappelijke waarde is het samen aan de slag gaan voor een ander ook goed voor de teambuilding”, vertelt Koos Stark, die vanuit SnelStart het vrijwilligerswerk coördineert. “Iedereen kan een steentje bijdragen door zijn of haar eigen specifieke capaciteiten in te zetten en samen te werken.”

Herman Dubbeldam van Stichting Present is projectcoördinator op Texel en in Den Helder en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Hij legt de contacten tussen organisaties die vrijwilligers kunnen leveren en instanties die weten waar hulp nodig is, zoals onder meer woningstichtingen, de GGD en zorginstellingen. “Ik kijk ernaar uit om met vrijwilligers van SnelStart projecten aan te pakken om meer mensen te kunnen helpen”, aldus Dubbeldam. Medewerkers van SnelStart reageerden enthousiast op het initiatief van de directie.

Kijk voor meer informatie op Stichtingpresent.nl of bekijk onderstaande video.
www.youtube.com