ALKMAAR - In Alkmaar en omgeving zijn nog opvallend veel objecten uit de Koude Oorlog aanwezig. Deze overblijfselen blijken echter zeer kwetsbaar. Door gebrek aan kennis over deze enerverende periode uit de geschiedenis, verdwijnt met name het interieur en daarmee de collectieve herinnering aan een tijd vol spanning en dreiging. De gemeente Alkmaar is daarom een project gestart om de verhalen over de Koude Oorlog in Alkmaar en omgeving te inventariseren. Wat weet u nog van de Koude Oorlog?

Koude Oorlog-avond
De gemeente Alkmaar en de Stichting Militair Erfgoed zijn bezig met het inventariseren van Koude Oorlog-overblijfselen en verhalen in Alkmaar en omgeving. Daarvoor wordt donderdagavond 18 oktober, vanaf 19.00 uur, een bijeenkomst georganiseerd in het Regionaal Archief Alkmaar. Het doel van de avond is om (objecten van) de Koude Oorlog uit de regio onder de aandacht te brengen. Wie nog kennis heeft over de Koude Oorlog wordt gestimuleerd dat te delen met het projectteam

Bunkers van de Koude Oorlog
Onder de Alkmaarse bevolking is weinig meer bekend over de Koude Oorlog en wat er zich precies afspeelde in de stad. Niet alleen de verhalen van getuigen verdwijnen, maar ook de kennis verdwijnt langzaam uit ons collectief geheugen. En dat is vreemd, want een aantal bunkers blijkt nog in opvallend goede staat.

Enkele van de Koude Oorlog-bunkers in Alkmaar en omgeving zijn leeggehaald en worden gebruikt als kantoor, plek voor jonge creatievelingen, opslag of er ligt sloopafval. Er is weinig dat nog herinnert aan de onzekerheden gedurende de Koude Oorlog. Een uitzondering is de commandobunker van de Bescherming Bevolking aan de Provinciale weg in Schagen, waar dankzij de eigenaresse nog veel origineel materiaal te vinden is, en zelfs in goede staat.

Tijdens de Koude Oorlog is in Alkmaar en omgeving, tot aan Den Helder, een aantal bunkers en objecten gebouwd die de bevolking dienden te beschermen tijdens een eventuele aanval of bezetting door de Sovjet-Unie. Deze objecten zijn getuigen van een tijd van spanning, dreiging vanuit de Sovjet-Unie en angst voor de atoombom.

Overblijfselen van de Koude Oorlog in Alkmaar en omgeving
De Koude Oorlog was wellicht een ‘stille oorlog’, maar toch is er veel gebeurd. Het hele land werd systematisch in paraatheid gebracht. Wat als de Russen ons zouden aanvallen met atoomwapens? Of, nog erger, wat als ze ons land zouden binnenvallen? We moesten voorbereid zijn om onszelf, ons land en de regering te kunnen beschermen.

Ook in Alkmaar en omgeving zijn deze voorbereidingen getroffen. Er zijn nog verschillende objecten die hieraan herinneren:
- De commandobunker van de Bescherming Bevolking (BB) aan de Frans Halsstraat 49 in Alkmaar;
- De openbare schuilplaats onder Theater De Vest;

- De atoombunker (KPN-bunker) onder de huidige Telefooncentrale;

- De bunker onder het Stadhuis van Alkmaar;
- De commandobunker van de Bescherming Bevolking (BB) aan de Provincialeweg 2 in Schagen.

En wat nog meer? Er is een projectteam dat zeer benieuwd is naar zulke restanten van de Koude Oorlog. Het team wil graag deze kennis verzamelen voordat het verdwijnt.

Inventarisatie naar Koude Oorlog-objecten in Alkmaar en omgeving
Een Koude Oorlog-avond zal plaatsvinden op donderdagavond 18 oktober vanaf 19.00 uur in het Regionaal Archief Alkmaar.

Er zullen deze avond twee lezingen worden gegeven door experts over de Koude Oorlog in Alkmaar en omgeving (start 19:30). Ook zal er materiaal te zien zijn uit de collecties van het Regionaal Archief Alkmaar en Museum Bescherming Bevolking. Bovendien wordt het project verder toegelicht door het projectteam.

Het doel van deze avond is om de objecten van de Koude Oorlog in Alkmaar en omgeving onder de aandacht van de bevolking te brengen. Ook is er gedurende deze avond ruimte voor geïnteresseerden om hun kennis, ervaringen, weetjes, verhalen en foto’s van de Koude Oorlog in Alkmaar en omgeving te delen met het projectteam. Iedereen is van harte uitgenodigd en mag vrij binnen komen lopen.

Meer informatie is beschikbaar via de Facebookpagina Koude Oorlog Alkmaar of via e-mail koudeoorlogalkmaar@gmail.com. Via dit e-mailadres kunt u ook contact opnemen met het projectteam.