ALKMAAR - Op 6 november 2018 wordt een intentieovereenkomst getekend tussen Artiance Centrum voor de Kunsten en Bibliotheek Kennemerwaard. De intentieovereenkomst behelst afspraken om nader onderzoek te doen naar nauwere samenwerking en/of een mogelijke fusie van beide instellingen.

Raakvlakken Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard
De werkgebieden van Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard vertonen steeds meer raakvlakken en de samenwerking is de afgelopen jaren dan ook op diverse fronten versterkt. Zo werken de Bibliotheek en Artiance nauw samen met onder andere het project Dag & Dauw en het Film & Media festival. Er liggen daarnaast ook nog diverse kansen in het onderwijs en het sociale domein, terreinen waarin Artiance zich sterk wil ontwikkelen. Wij zien daarmee voldoende inhoudelijke kansen om een nauwere samenwerking (en/of een fusie) nader te onderzoeken.

Leven lang leren
Aan de basis van de samenwerking staat de gedeelde visie en wens van beide instellingen om mensen te laten ontwikkelen, het levenslang leren. Artiance Centrum voor de Kunsten doet dat met cursussen en projecten op het gebied van kunst en cultuur en de Bibliotheek doet dat met leesbevordering en tal van activiteiten ten behoeve van de zelfontplooiing.

Samengaan culturele instellingen
Het samengaan van een Bibliotheek met een Centrum voor de Kunsten is landelijk gezien niet ongewoon en kan zelfs een tendens genoemd worden. Deze tendens uit zich in een toenemend aantal gefuseerde instellingen maar ook in de wens om tot een gezamenlijke C.A.O. te komen. Ook hebben de branche organisaties de wens geuit om samen te gaan en een gezamenlijk certificeringskader is al aanwezig. We streven er naar om het onderzoek op 1 mei 2019 af te ronden.