Bijna 1.500 bezoekers en inwoners doen mee aan de evaluatie van de horecanota


De Alkmaarse horecagelegenheden worden door bewoners en bezoekers beoordeeld met een 7,2. Dat is één van de resultaten uit de enquête die in het kader van de evaluatie van de horecanota door onderzoeksbureau Linkin Business in opdracht van gemeente Alkmaar is uitgevoerd. In juli 2016 deelden bijna 1.500 personen hun mening over de effecten van de horecanota die op 9 juli 2015 in werking is getreden. Deze evaluatie is de tweede meting na de meting van vorig jaar.

Vrije sluitingstijden
Een meerderheid van 61,2% vindt dat door de vrije sluitingstijden de keuzemogelijkheden binnen de Alkmaarse horeca zijn verbeterd. Iets minder dan de helft (46,4%) geeft aan ook daadwerkelijk meer gebruik te maken van de horeca sinds de invoering van de vrije sluitingstijden. Dat percentage is net iets lager dan de 52% die in de eerste meting naar voren is gekomen.
De helft van ondernemers maakt in het weekend gebruik van de vrije sluitingstijden en ook blijkt dat de ondernemers het horecabeleid positiever beoordelen dan bij de eerste meting.

Veiligheid en overlast
Zowel ondernemers als bezoekers en inwoners geven aan dat de veiligheid min of meer op hetzelfde niveau is gebleven. De overlast is eveneens min of meer op hetzelfde niveau gebleven. Door inwoners van centrum wordt echter relatief meer overlast ervaren. 40% van de centrumbewoners geeft aan meer overlast te ervaren ten opzichte van een gemiddeld percentage van 21,7% over de hele stad. Over het algemeen kan worden gesteld, dat men positiever is over de horecanota naarmate men verder van de binnenstad woont.

Diversiteit
De keuzemogelijkheden aan horeca in de binnenstad is in de ogen van bewoners en bezoekers in orde. 62% geeft aan de diversiteit genoeg te vinden. Daarentegen geeft de helft van de bezoekers en inwoners aan dat op Overstad nog ruimte is om het aanbod te verbeteren.
Vervolg
Het college zal begin oktober een analyse van de uitslag van de enquête, afgezet tegen de uitgangspunten van het horecabeleid, naar de raad zenden, vergezeld van eventuele verdere beleidsmaatregelen, bijvoorbeeld om overlast te beperken.