ALKMAAR - Het jaarlijkse dance-feest "De Brug Draait Door" op de Platte Steenenbrug te Alkmaar kan op 26 augustus gewoon doorgaan. De gemeente Alkmaar heeft een vergunning afgegeven voor het dj-event ondanks protesten van de vereniging Zondagsrust.

De vereniging is van mening dat het feest niet alleen de zondagsrust verstoord, maar tevens dat het in strijd is met de zogenaamde Zondagswet uit 1953. Volgens die wet mag er op zondag niet beroepsmatig harde geluiden worden geproduceerd. Dit betekent dat optredende hobbyisten zoals een fanfarekorps wel is toegestaan, maar dat de ontheffing niet geldt voor betaalde dj's zoals bij De Brug Draait Door.

De vereniging Zondagsrust wil dat de rechter nogmaals oordeelt over het feest ook met het oog op de nabijgelegen Kapelkerk. De vereniging vindt namelijk dat kerkgangers de gehele zondag in rust naar de kerk moeten kunnen gaan. De vereniging hoopt dat de rechter hier alsnog mee instemt en de vergunning voor 26 augustus intrekt.