ALKMAAR - AIA-Lezing op dinsdag 28 januari om 20.00 uur door Ard-Jan Lootens (Solid Timber, Utrecht). De lezing vindt plaats in de Pleinzaal, TAQA Theater De Vest, Canadaplein 2, Alkmaar
Toegang: 5 euro l vrienden 3 euro


Dinsdag 28 januari om 20 uur geeft Ard-Jan Lootens van Solid Timber te Utrecht, een lezing over “De houten revolutie”. De lezing wordt georganiseerd door het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar en vindt plaats in de Pleinzaal van TAQA Theater De Vest te Alkmaar. U bent van harte welkom.

Bouwen in balans met onze natuur
Bouwen met natuurlijke materialen zit in onze genen volgens Solid Timber. Daarom werkt het bureau met natuurlijke manieren van construeren en gebruikt het bij al zijn projecten de meest veelzijdige- en hernieuwbare grondstof die de aarde te bieden heeft: hout. Aan de hand van diverse projecten met een volledige constructie in hout (CLT in combinatie met gelamineerd hout) wordt een overzicht geschetst van recente ontwikkelingen in massieve houtbouw. Er is aandacht voor de mogelijkheden van houtbouw om als gestandaardiseerde, circulaire bouwmethode de CO2-emissie in de gehele bouwsector significant terug te dringen.

Met de eerste hoogbouwprojecten in hout (tot hoogtes van circa 85 meter) wordt door velen al gesproken over een mogelijke ‘houten eeuw’, maar vooralsnog beslaat het marktsegment van houtbouw in Nederland niet meer dan circa vijf procent; waarvan massieve houtbouw (met gebruik van CLT) in 2020 mogelijk één procent zal zijn.

Als bouwen in hout in 2030 mogelijk de norm wordt voor volledig CO2-neutraal, modulair, remontabel en circulair bouwen, dan ligt er nog een grote opgave. Wat zal dit voor effect hebben op de inrichting van de productie- en bouwsector? Is het denkbaar dat de woningen van de toekomst nu geplant worden en groeien in de bossen rondom onze steden? En zal de woningbouw eindelijk de auto-industrie achterna gaan door op grote schaal kwalitatieve- en betaalbare woningen mogelijk te maken door volledige prefabricatie onder goede werkomstandigheden? Kortom: is de wijze waarop we bouwen in balans met onze natuur?

Ard-Jan Lootens(1985) is als partner en bouwkundig ingenieur van het constructieve ingenieursbureau Solid Timber betrokken bij complexe bouwopgaven in hout voor woningbouw, kantoren en publieke gebouwen in Nederland en Scandinavië.

Vanaf 2007 onderzoekt hij samen met houtconstructeur en tevens zakelijk partner Bas Boellaard (1984) het gebruik van CLT (kruislaaghout) in bouwmethodes. Hij werkte 10 jaar bij Powerhouse Company, o.a. als projectarchitect van de AmstelTower (Amsterdam). In 2014 werd Solid Timber opgericht.