ALKMAAR - Namens café ’t Hartje is aangevoerd dat bij de eerste twee overtredingen de vergunning op naam stond van Spoor BV. Daarna is de rechtsvorm gewijzigd in een eenmanszaak. De eerste twee overtredingen zouden naar de mening van de eigenaar haar niet aangerekend kunnen worden. De Raad van State gaat hierin niet mee en geeft aan dat in alle gevallen de eigenares verantwoordelijk was voor de feitelijke gang van zaken en daardoor ook als overtreder is aan te merken.

Café ’t Hartje gaf verder aan dat de schorsing in strijd zou zijn met het Europees recht, omdat in de regels niet is aangegeven hoe lang een schorsing kan duren. De Raad van State geeft aan dat de schorsing niet is aan te merken als een straf, maar als een herstelsanctie. Daardoor is er geen strijd met het Europese recht. In de Apv is vastgelegd wanneer de burgemeester een vergunning kan schorsen. Dat is voldoende.

Tenslotte vindt de Raad van State de lengte van de schorsing in dit geval voldoende gemotiveerd.