BERGEN - De 60e landelijke Boomfeestdag wordt dit jaar ook in de gemeente Bergen gevierd! Leerlingen van de basisscholen De Boswaid en Sint Josefschool planten samen met wethouder Peter van Huissteden op woensdag 22 maart om 10.00 uur tientallen nieuwe bomen langs de Prinses Beatrixlaan in Egmond aan den Hoef.

In de afgelopen jaren zijn hier vooral populieren gekapt, onder andere vanwege stormschade. De nieuwe bomen zijn inheemse en exotische soorten. Solitaire bomen en bomen die geplant worden in groepjes. Bijzondere bomen om bij stil te staan en soorten die hier vroeger veel voorkwamen, zoals de iep. Tussen de bomen zijn enkele groepjes vogelbosjes bedacht waar vogels kunnen broeden. De berm wordt ingezaaid met een bloemrijk mengsel, zoals ook bij andere bermen in Egmond aan den Hoef is gebeurd.

Resistente iepen
De iepen die worden geplant zijn speciaal gekweekte bomen en resistent tegen de zo gevreesde Iepziekte. De iep heeft het de laatste decennia moeilijk gehad door de iepziekte. Vele iepen en iepenlanen zijn verloren gegaan door deze dodelijke ziekte (een schimmel). De iep heeft eeuwenlang karakter gegeven aan het landschap in Noord-Holland. Een betere boom bestaat er ook niet voor dit landschap: bestand tegen wind en zout. En ook storm heeft minder vat op deze boom. Intussen zijn er meerdere resistente rassen ontwikkeld en daarom plant de gemeente Bergen de iep terug, om zo het streekeigen karakter van Egmond aan den Hoef te herstellen.

De iepziekte is (nog) niet overwonnen, maar met de nieuwe resistente soorten is de kans op uitbraak ervan klein geworden.