De financiële resultaten van de gemeente Alkmaar zijn het afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd. Deze week presenteert het college van BW de jaarrekening over 2015 die een batig saldo laat zien van € 6,5 miljoen. De eerste bestuursrapportage over 2016 geeft aan dat de inkomsten en uitgaven binnen de [...]

Lees meer


De financiële resultaten van de gemeente Alkmaar zijn het afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd. Deze week presenteert het college van BW de jaarrekening over 2015 die een batig saldo laat zien van € 6,5 miljoen. De eerste bestuursrapportage over 2016 geeft aan dat de inkomsten en uitgaven binnen de [...]

Lees meer