Uitvoeringsregels evenementen Alkmaar

Door Redactie op Vrijdag 23 februari 2018 08:29   Gemeente   evenementen, klankbordgroep, uitvoeringsregelsBron: Gemeente AlkmaarALKMAAR - Het college heeft de uitvoeringsregels evenementen vastgesteld. De uitvoeringsregels zijn nodig voor de vergunningverlening en de handhaving bij evenementen. Te denken valt hierbij aan regels over begin- en eindtijden, geluidnormen, openbare orde en veiligheid, schenken van alcohol, [...]

Lees meer

Eensgezind advies klankbordgroep evenementen

Door Redactie op Woensdag 13 december 2017 14:03   Gemeente   evenementen, klankbordgroep, adviesBron: Gemeente AlkmaarALKMAAR - De klankbordgroep evenementen heeft woensdag 13 december een eensgezind advies uitgebracht aan wethouder Victor Kloos over de geluidsbelasting bij evenementen. Zes locaties - 5 binnen de Alkmaarse ring en de Noorderkade - werden beoordeeld. Dit gebeurde op basis van de [...]

Lees meer


BERGEN - De Eeuwigelaan is een mooie en kenmerkende laan in de kern Bergen. Daarnaast is het een belangrijke verbindingsweg voor fiets- en autoverkeer naar de kust. Uit tellingen bleek dat het fietspad te smal is om al het verkeer goed af te wikkelen. Om dit capaciteitsprobleem op te lossen heeft [...]

Lees meer