Gemeente Alkmaar boekt ruim negen miljoen winst

Door Redactie op Donderdag 7 juni 2018, 8:59 uur  Gemeente  alkmaar, financi, jaarrekeningBron: Gemeente AlkmaarALKMAAR - Jaarrekening 2017; Alkmaar financieel op koersDe gemeente Alkmaar heeft het jaar 2017 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 9,2 miljoen op een totale begroting van € 375 miljoen. Dit positief saldo vloeit o.a. voort uit positieve resultaten op grondexploitaties, gestegen [...]

Lees meer

Financiën van gemeente Alkmaar doorstaan stresstest goed

Door Redactie op Woensdag 27 september 2017, 10:56 uur  Gemeente  gemeente, financi, stresstestBron: Gemeente AlkmaarALKMAAR - Net als over het jaar 2015 heeft het college van B&W op verzoek van de gemeenteraad over 2016 een stresstest uitgevoerd. De conclusie van de test is dat de financiële positie van de gemeente Alkmaar op dit moment sterk genoeg is om risico’s op te vangen.Met een berekend weerstandsvermogen [...]

Lees meer


BERGEN/CASTRICUM/HEILOO - Op 25 juli 2017 hebben de colleges van Bergen, Castricum en Heiloo besloten om in het kader van armoedebestrijding onder kinderen overeenkomsten te sluiten met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds voor de periode 2017-2020. Dit betekent dat kinderen in de leeftijd [...]

Lees meer

Financieel resultaat 2016 gemeente Alkmaar positief

Door Redactie op Donderdag 1 juni 2017, 11:33 uur  Gemeente  alkmaar, financi, miljoenBron: Gemeente AlkmaarALKMAAR - De financiële resultaten van de gemeente Alkmaar zijn het afgelopen jaar wederom goed. Deze week presenteerde het college van B&W de jaarstukken voor 2016. De jaarrekening van de gemeente laat een positief saldo van € 10,2 miljoen zien.Financiële positieDe gemeente boekte het voordelig [...]

Lees meer


De financiële resultaten van de gemeente Alkmaar zijn het afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd. Deze week presenteert het college van BW de jaarrekening over 2015 die een batig saldo laat zien van € 6,5 miljoen. De eerste bestuursrapportage over 2016 geeft aan dat de inkomsten en uitgaven binnen de [...]

Lees meer


De financiële resultaten van de gemeente Alkmaar zijn het afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd. Deze week presenteert het college van BW de jaarrekening over 2015 die een batig saldo laat zien van € 6,5 miljoen. De eerste bestuursrapportage over 2016 geeft aan dat de inkomsten en uitgaven binnen de [...]

Lees meer