Bergen vraagt aandacht voor effecten nieuwe windparken voor de kust

Door Redactie op Woensdag 24 mei 2017 08:51   Algemeen   zee, college, kustBron: Gemeente BergenBERGEN - Het rijk gaat voor de Noord-Hollandse kust nieuwe windmolenparken ontwikkelen. Hiervoor moet een kabel worden aangelegd door zee en over land naar het hoogspanningsnet aan de wal. Voordat gestart kan worden met de uitvoering, moet er milieuonderzoek gedaan worden. Het ministerie heeft [...]

Lees meer

Huishoudboekje Gemeente Bergen prima op orde

Door Redactie op Woensdag 24 mei 2017 08:45   Gemeente   college, kadernota, opbrengstenBron: Gemeente BergenBERGEN - Het college van B&W legt de gemeenteraad op 6 juli de Kadernota 2018 voor, een meerjarenraming voor de periode 2018-2022. De meerjarenraming sluit met een positief saldo, zowel gemiddeld als voor ieder afzonderlijk jaar. Wethouder Hugo Snabilie: “Het huishoudboekje van de gemeente Bergen [...]

Lees meer

Het college van Bergen komt naar u toe

Door Redactie op Dinsdag 11 april 2017 13:46   Gemeente   burgemeester, bergen, college, uitnodigenBERGEN - Het college van de gemeente Bergen vindt het belangrijk om zichtbaar en benaderbaar te zijn. Dichtbij inwoners, in de wijken en de dorpen. Daarom wordt een aantal collegevergaderingen dit jaar niet in het gemeentehuis gepland, maar in een van de dorpskernen. Bovendien kunt u de [...]

Lees meer


ALKMAAR - Afgelopen week heeft het college de managementletter 2016 aangeboden aan de gemeenteraad. De managementletter laat duidelijke verbeteringen zien in de financiële huishouding. Het college heeft de aandachtspunten in de managementletter, die in opdracht van de raad is samengesteld door de [...]

Lees meer


ALKMAAR - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten een breder onderzoek te starten naar het verbeteren van de bereikbaarheid van het Oostelijk Stadsdeel, inclusief het traject Bierkade-Wageweg in beide richtingen. Een fietsstraat als oplossing voor een tweerichtingsverkeer op de [...]

Lees meer

Start procedure speelschip Camperduin

Door Redactie op Dinsdag 17 januari 2017 15:14   Regionaal   camperduin, college, zeeslagDe Stichting Camperduin aan Zee wil een houten speelschip realiseren aan de noordkant van de lagune van Camperduin. De stichting heeft het benodigde geld bijeengebracht. De volgende stap is het afgeven van een omgevingsvergunning door de gemeente. In dat kader heeft het college dinsdag besloten om [...]

Lees meer

Noordwest Ziekenhuisgroep blijft in Alkmaar

Door Redactie op Dinsdag 12 juli 2016 06:33   Regionaal   alkmaar, college, ziekenhuisMaandag heeft de Noordwest Ziekhuisgroep bekend gemaakt dat zij na gedegen heroverweging hebben besloten in Alkmaar te blijven. Het ziekenhuis zal op de locatie Alkmaar gaan vernieuwbouwen. Het college van BW van Alkmaar heeft verheugd kennis genomen van dit besluit.Eind 2015 heeft de Noordwest [...]

Lees meer


De financiële resultaten van de gemeente Alkmaar zijn het afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd. Deze week presenteert het college van BW de jaarrekening over 2015 die een batig saldo laat zien van € 6,5 miljoen. De eerste bestuursrapportage over 2016 geeft aan dat de inkomsten en uitgaven binnen de [...]

Lees meer