College beantwoordt zienswijzen voetbalcomplex Egmonden

Door Redactie op Woensdag 8 november 2017 13:16  Regionaal  bestemmingsplan, zienswijzen, notaBron: De BuchBERGEN - Het college van Bergen heeft dinsdag ingestemd met de ‘Nota beantwoording van zienswijzen en wijzigingen’ voor het beoogde voetbalcomplex in Egmond aan den Hoef. Het ontwerp bestemmingsplan heeft voor de zomervakantie zes weken ter inzage gelegen. In die periode zijn er in totaal 194 [...]

Lees meer

Schrama en gemeente tekenen overeenkomst 'de 7 dorpelingen’

Door Redactie op Woensdag 8 november 2017 10:08  Gemeente  bergen, bestemmingsplan, besluitBron: Gemeente BergenBERGEN - Vandaag tekenden Schrama BV en wethouder Rasch namens de gemeente Bergen de anterieure exploitatieovereenkomst voor het plan ‘de 7 dorpelingen’ op de Harmonielocatie in het centrum van Bergen. Deze ondertekening moet plaatsvinden voordat de raad een besluit neemt over het bestemmingsplan [...]

Lees meer

Ontwerp bestemmingsplan Harmonielocatie Bergen ter inzage

Door Redactie op Donderdag 15 juni 2017 12:14  Gemeente  bergen, bestemmingsplan, ontwerpBron: Gemeente BergenBERGEN - Het bestemmingsplan voor  'de 7 dorpelingen' op de Harmonielocatie in Bergen gaat een volgende fase in. Het voorontwerp is aangepast en geoptimaliseerd na reacties van inwoners. Ook zijn de suggesties van het Q-team en de moties van de gemeenteraad verwerkt.  Het ontwerp [...]

Lees meer

Fusielocatie voetbal Egmonden stap dichterbij

Door Redactie op Woensdag 7 juni 2017 08:51  Regionaal  bestemmingsplan, voorontwerp, reactiesBron: Gemeente BergenBERGEN - De gemeente heeft 149 inspraakreacties en zeven vooroverlegreacties binnengekregen op het voorontwerp bestemmingsplan voor de locatie voor de voetbalfusie aan de Egmonderstraatweg. Alle reacties zijn samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie in de Nota van beantwoording inspraak [...]

Lees meer


BERGEN - Vanaf donderdag 6 april ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan voor  ‘De 7 dorpelingen’ in het centrum van Bergen 4 weken ter inzage. Geïnteresseerden kunnen het voorontwerp voor de nieuwbouw op de Harmonielocatie inzien op het gemeentehuis en digitaal op www.mooibergen.nl en [...]

Lees meer


BERGEN - De gemeente wil de fusie van de drie voetbalverenigingen Egmondia, Zeevogels en St. Adelbert op de locatie ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef mogelijk maken. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Binnenkort start de planologische procedure. Het [...]

Lees meer


ALKMAAR - Met ingang van 16 maart 2017 ligt een voorontwerp-bestemmingsplan voor de vernieuwbouw van het Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar gedurende vier weken ter inzage. Het voorontwerp van het bestemmingsplan regelt de uitgangspunten voor de vernieuwbouw van het ziekenhuis, zoals die [...]

Lees meer


ALKMAAR - Met het bestemmingsplan Noordhollands Kanaal ontstaat duidelijkheid over de toegestane ligplaatsen voor woonboten in het Noordhollands Kanaal. In het bestemmingsplan worden de bestaande legale ligplaatsen vastgelegd. Het plan biedt geen ruimte voor nieuwe ligplaatsen.MaatwerkBij de [...]

Lees meer