Financiën duurzaam op orde

Door Redactie op Donderdag 12 oktober 2017 15:19  Algemeen  alkmaar, begrotingBron: Gemeente AlkmaarALKMAAR - De gemeente Alkmaar presenteert voor 2018 een sluitende begroting, waarmee het college een robuuste basis achterlaat voor een nieuwe coalitieperiode. De begroting 2018 laat zien dat het positieve beeld van de Voorjaarsnota 2018-2021 voortgezet wordt. Voor het jaar 2018 wordt nu uitgegaan [...]

Lees meer

Begroting: lokale lasten blijven laag, positieve ‘erfenis’

Door Redactie op Woensdag 27 september 2017 09:03  Gemeente  bergen, college, begrotingBron: Gemeente BergenBERGEN - Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad van Bergen opnieuw een sluitende begroting voor. De lokale belastingen voor de inwoner gaan in 2018 gemiddeld iets omlaag. De meerjarenbegroting is positief en de schuld blijft zo laag mogelijk. Verder is de begroting [...]

Lees meer

Begroting Noord-Holland 2018 online

Door Redactie op Donderdag 7 september 2017 14:12  Regionaal  provincie, holland, begrotingBron: Provincie Noord HollandNOORD HOLLAND - De begroting van de provincie Noord-Holland voor 2018 staat online. In de begroting staat wat de provincie in 2018 wil gaan doen en wat dat gaat kosten.Met de voorgestelde activiteiten in de begroting vervolgt de provincie de koers die is ingeslagen met het coalitieakkoord Ruimte [...]

Lees meer