ALKMAAR - Vijf jaar geleden begon Max Delissen als voorzitter bij DAW, de zwemvereniging uit Alkmaar. In die vijf jaar had Delissen doelen gesteld. Eén daarvan was het zorgen voor een geslaagd jubileumjaar. ‘Ik kijk er met het grootste plezier op terug.’

In het clubgebouw van DAW neemt Max Delissen plaats. Voor hem heeft de voorzitter een boek en een biertje voor zich. De twee voorwerpen zijn onderdeel van het jubileumjaar. Het betreft namelijk een jubileumboek met honderd jaar geschiedenis van de club. Het biertje is speciaal gebrouwen voor dit jaar. Dit jaar stond en staat immers volop in het teken van het honderd jarige bestaan.

November 2013
In november 2013 trad Max Delissen aan als voorzitter. ‘Ik heb toen bewust gekozen om het ook niet langer te doen dan vijf jaar. Deze periode was bedoeld om de saamhorigheid te verbeteren. Elke afdeling heeft zijn eigen bestuur, maar er werd te weinig geprofiteerd van elkaar’, vertelt de voorzitter.

DAW kent meerdere afdelingen. Hieronder vallen onder meer waterpolo, wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen. Iedere afdeling met een eigen bestuur, maar onderling kon er in de communicatie nog het nodige beter worden. ‘In de afgelopen jaren is het hoofdbestuur meer naar overleggen van afdelingen gegaan. Ook om de feeling te houden en van elkaar weten wat er speelt. Dat is nu beter. We kunnen constateren dat het verbeterd is.’

Januari 2016
Na twee jaar en twee maanden ging het vizier van DAW al voorzichtig richting het jubileumjaar. Een jaar lang vol festiviteiten en andere activiteiten vraagt immers om het nodige voorwerk. ‘Wij zijn een vereniging die met vrijwilligers werkt. Er zijn heel veel uren aan voorbereiding in gaan zitten’, vervolgt Delissen. ‘Vijf mensen hebben een jaar gewerkt aan het jubileumboek. Het is spannend of zou gaan lukken. We hebben een jubileumbier gebrouwen, ook dat is spannend.’

Januari 2018
Afgelopen januari was het dan zover, het jubileumjaar ging van start. DAW bestaat honderd jaar, een mijlpaal die niet elke sportvereniging is gegund. Het was en is een uitstekende reden voor een feestelijk jaar. De aftrap was op 1 januari toen de zwemvereniging deelnam aan de nieuwjaarsduik. Met evenementen als het NK Synchroonzwemmen, een waterpolo toernooi, een internationaal polokamp in Montenegro en het jubileumweekend werd er in Alkmaar behoorlijk wat georganiseerd. Iets wat natuurlijk niet zonder vrijwilligers kon, weet ook het bestuur van DAW. ‘We kunnen spreken van een succesvol jubileumjaar. Er zijn mensen opgestaan om dingen te organiseren en er waren veel deelnemers die plezier hadden’, zegt Delissen. ‘We hebben kleine mascottes (een kleine waterrat) uitgedeeld om te benadrukken dat ze een bijdrage hebben geleverd aan het jubileumjaar. Ik kijk er met het grootste plezier op terug.’

Oktober 2018
Uiteindelijk waren er driehonderd mensen bij het jubileumweekend, wat zorgde voor de nodige tevredenheid bij DAW. De vele inspanningen waren niet voor niets en zo konden ook externe partijen, zoals bijvoorbeeld Alkmaar Sport, ook worden meegenomen in de feestvreugde.

Niet alleen het jubileumweekend, maar alle activiteiten zorgden voor een spetterend jaar. ‘Het verenigingsgevoel en de saamhorigheid is versterkt. Alle takken van de vereniging kwamen samen en we weten elkaar goed te vinden’, aldus de voorzitter die binnenkort afzwaait. ‘Het jubileumweekend was mooi om externe contacten uit te nodigen en die banden aan te halen. De saamhorigheid bij elke afdeling is goed, dat geldt ook voor externe contacten.’

Zelfs individuele sporters, zoals die van het trimzwemmen, organiseerden een pubquiz voor alle afdelingen. Het tekent het verenigingsgevoel binnen DAW.

Toekomst
Op 20 november stopt Max Delissen als voorzitter. Een verrassende keuze om in het jubileumjaar te stoppen en niet ná het feestelijke jaar pas afscheid te nemen. De uitleg verklaart echter waarom. ‘Heel simpel, dan is de algemene ledenvergadering. En dan zitten mijn vijf jaar erop’, zegt Delissen, die wel blijft lesgeven bij de superspetters. Vijf jaar die het nodige hebben opgeleverd. De saamhorigheid werd in de eerste vier jaar verbeterd, waarna het in het vijfde jaar een extra boost kreeg. De voorbereidingen van het jubileumjaar liepen voorspoedig en 2018 kan de boeken in als een geweldig feestjaar. ‘Ik ben trots en tevreden. Op 20 november stop ik. Ik ben het niet zat, maar ik vind het wel mooi geweest.’

Delissen ziet de toekomst positief in. ‘Ik zie voor de toekomst van DAW een sterke regionale vereniging waar iedereen welkom is ongeacht zwemniveau. Een vereniging waar talenten uit voort komen en waar je tot op hoge leeftijd alle takken van de zwemsport kan beoefenen’, zegt de voorzitter. ‘Zelf blijf ik lesgeven bij de super spetters. Ik neem tijdens de algemene ledenvergadering afscheid als voorzitter. En dat doe ik met een zeer tevreden gevoel.