ALKMAAR - Het college van Alkmaar ondersteunt plannen van AFC'34 voor vernieuwing van het sportcomplex van voetbalclub. De vernieuwing opent tegelijk de mogelijkheid om aan Vrouwen Voetbal Alkmaar (VV Alkmaar) huisvesting te bieden. De plannen zijn daarmee ook een stimulans voor het Olympiapark als sport & leisure cluster met bovenregionale uitstraling.

Vernieuwing sportcomplex AFC’34

Het bestuur van AFC’34 heeft de gemeente benaderd met een initiatief voor (ver-)nieuwbouw van de eigen accommodatie in het Olympiapark. De plannen betreffen (ver-) nieuwbouw van de clubaccommodatie, de kleedkamers en het vervangen van de bestaande sta-tribune door een overdekte zittribune.Het college ondersteunt deze plannen. In 2014 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor vernieuwing van het sportcomplex van AFC’34. Inmiddels zijn er nieuwe kunstgrasvelden aangelegd. Deze plannen voor (ver-) nieuwbouw vormen de afronding van de vernieuwing van het sportcomplex van AFC’34.

Terugkomst VV Alkmaar

De vernieuwing van de accommodatie van AFC’34 opent tegelijk de deuren om aan Vrouwen Voetbal Alkmaar huisvesting te bieden. Beide clubs kunnen dan gezamenlijk gebruik maken van de faciliteiten van het sportcomplex. VV Alkmaar (voorheen Telstar te Velsen) speelt vrouwenvoetbal op eredivisie niveau en wil graag al haar activiteiten in Alkmaar vestigen. Met de vernieuwbouw kan VV Alkmaar bij aanvang van het nieuwe seizoen (september 2017) over nieuwe accommodaties beschikken.

Stimulans voor Olympiapark 

De (ver-)nieuwbouw van het complex van AFC’34 sluit aan bij de ambities die zijn geformuleerd voor het Olympiapark, namelijk een Sport&Leisure cluster met bovenregionale/landelijke uitstraling. Tevens is in de Sportnota specifieke aandacht voor talentsport als ambitie benoemd. De vernieuwbouw van het sportcomplex van AFC’34 brengt moderne en up to date faciliteiten voor de voetballiefhebbers. Tegelijk is de komst van het selectie elftal van VV Alkmaar een verrijking en inspiratiebron voor alle Alkmaarse meisjes en dames die voetbal beoefenen én een stimulans voor alle talenten die in Alkmaar trainen op OSG Willem Blaeu en het Regionaal TrainingsCentrum.