ALKMAAR - Kinderen spelenderwijs beter leren bewegen is het doel van het programma Athletics Movements van de Atletiekunie. Voormalig topatleet en hordenspecialist Robin Korving verzorgt vandaag een clinic op basisschool het Kompas in Alkmaar. Het Kompas is één van de 77 scholen die met ondersteuning van de Provincie deelneemt aan het kwalitatieve beweegprogramma. Met méér dan 4200 kinderen! 

Link met de EK Atletiek afgelopen zomer
“Ver, ver weg, in de grote oceaan is topatleet Eefke zoek geraakt op een klein eilandje Atletica. Om haar te vinden op het eiland moet je super atletisch zijn en goed kunnen lopen, springen en werpen. Zullen we samen hard gaan trainen om Eefke te vinden en te zorgen dat zij op tijd terug is voor de EK Atletiek?’ Zo begon het avontuur in de eerste atletiekles van het programma voor de scholen die voor de EK starten. Het gevolg? Ruim 2000 kinderen waren gedurende 6 weken in de ban van atletiek en de EK die afgelopen zomer in Amsterdam plaatsvonden. Ook na het evenement, begin dit schooljaar, zijn er weer scholen van start gegaan waarbij wordt gerefereerd naar het succesvolle evenement. Deelnemers aan Athletics Movements krijgen zes weken atletiekles tijdens schooltijd van hun vakdocent of van een echte atletiektrainer. Na zes weken atletiek op school, kunnen de kinderen het avontuur met twaalf weken verlengen bij de lokale atletiekvereniging.

Van meer naar beter bewegen
Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar, hun ‘gouden jaren’, de basismotoriek eigen maken. Veel kinderen worden echter eenzijdig belast op school en blijven achter in de breed motorische ontwikkeling. Dit leidt tot onnodig blessureleed, maar vaak ook tot minder plezier in sport en bewegen. De nadruk ligt dikwijls op meer bewegen terwijl er weinig aandacht is voor beter bewegen. De Atletiekunie wil hier met haar programma verandering in brengen. Met lopen, werpen en springen als uitgangspunt staat de verbetering van de motorische ontwikkeling van kinderen voorop. Het lespakket is inspirerend gemaakt voor de vak- en atletiekleraar en afgestemd op de belevingswereld van de leerling. De Provincie Noord-Holland heeft het programma de afgelopen twee jaren ondersteund waardoor het programma op meer dan 55 scholen is georganiseerd.