ALKMAAR - Donderdag 24 september om 10.00 uur organiseert Stichting Sport-Z de eerste ouderbijeenkomst van de reeks ‘Samen in Beweging’. Samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert zij deze bijeenkomsten voor ouders van kinderen met extra zorgbehoeften. Maandelijks komen de ouders bij elkaar en tijdens een laagdrempelige beweegactiviteit wisselen zij ervaringen uit. Plezier en ontspanning staan centraal tijdens de activiteiten, maar ook het van elkaar leren en opdoen van nieuwe opvoedenergie zijn belangrijke doelen. Ouders kunnen zich gratis aanmelden via www.sport-z.org/sameninbeweging en één of meerder keren meedoen met de groep.

De ouderbijeenkomsten worden georganiseerd ter uitvoer van het lokale Sportakkoord van Alkmaar. De beoordelingscommissie sloot zich destijds aan bij de visie van Sport-Z, dat ouders een belangrijke rol spelen in het zorgnetwerk rondom kinderen. Bij het ‘inclusief sport en bewegen’ dienen dus ook de ouders betrokken te worden. En hoewel zij veel in contact staan met hulpverleners, missen zij nog wel eens een netwerk van gelijkgestemden in hun omgeving. Omdat Sport-Z en Centrum voor Jeugd en gezin Alkmaar via hun eigen activiteiten veel contact hebben met de ouders, zijn zij bij uitstek in staat deze doelgroep met elkaar in contact te brengen. Sport-Z past haar expertise op het gebied van bewegen daarbij toe, waardoor de bijeenkomsten op zichzelf al energie geven voor de aanwezigen.

Meer info en aanmelden
De bijeenkomsten staan gepland op donderdag 24 september, 22 oktober, 19 november en 17 december om 10.00 uur. De eerste twee keer staat een wandeling op het programma, het verzamelpunt wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld. Dinsdag 27 oktober om 19.30 uur wordt aanvullend een Meet Up georganiseerd in sportcomplex De Meent, waar de meest actuele vragen worden besproken met ondersteuning van professionals. De Meet Up staat open voor geïnteresseerden en is combinatie met de andere bijeenkomsten of los te bezoeken. Het staat deelnemers vrij één of meerdere keren aan te sluiten. Aanmelden kan via www.sport-z.org/sameninbeweging.