HEILOO - Op woensdag 26 september en dinsdag 2 oktober van 18.00 - 20.00 uur kunt u meewandelen door Zuiderloo. Startpunt is de Bowling aan de Kennemerstraatweg 341. Na een inleiding met een kopje koffie of thee wordt u rondgeleid door mensen van Landschap Noord-Holland en de Historische Vereniging Heiloo. Zij hebben veel kennis over het gebied opgebouwd. De wandelingen zijn gratis. Wel graag aanmelden, want er is beperkt plaats en de belangstelling is groot. Dit kan via de website gaat u mee.

Zuiderloo
Het Zuiderloo-gebied wordt op dit moment ontwikkeld en raakt steeds meer bebouwd. Het gebied bezit nog een eeuwenoude landschapsstructuur, die op meerdere plekken goed zichtbaar is. Rondleiders laten u zien wat deze wijk zo bijzonder maakt en welke moeite de gemeente zich getroost om die hoge cultuurhistorische waarden intact te houden.

De landschapsstructuur in dit gedeelte van Heiloo laat nog kenmerken zien van de vroegste ontginningen uit de Middeleeuwen. Het is uniek dat dit nog bestaat in ons inmiddels volle land. De gemeente heeft zich er hard voor gemaakt om die bijzondere kwaliteit in de nieuwbouwwijk te behouden. De woonwijk, is mede doordat de nieuwe woningen op oude zandgronden worden gebouwd, een unicum in ons land, omdat de zandgronden als eerste altijd werden bebouwd, vanwege het feit dat zij gezonder waren om op te wonen dan de vochtige poldergronden onder NAP.

De wandelingen worden georganiseerd door Landschap Noord-Holland in samenwerking met de gemeente Heiloo en de Historische Verenging Heiloo.