ALKMAAR - De Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond schreef een ontwerpwedstrijd uit voor een nieuw Nederlands masker. Het bestuur was overweldigd door de kwaliteit en verscheidenheid van de 50 ontwerpen die ze ontvingen. Het bondsbestuur koos tien ontwerpen uit op de criteria: technisch uitvoerbaarheid en onderscheidend ten opzichte van maskers van andere landen.

Tien ontwerpen zijn bij de trainingsstages voorgelegd aan de deelnemende schermers. Het meest populaire ontwerp is voorgelegd aan de FIE, de Fédération Internationale d'Escrime, oftewel de Internationale Schermfederatie. Na het akkoord kon de KNAS het winnende ontwerp bekend maken. De 13-jarige Ava Emanuel, jeugdlid HollandSchermen Alkmaar, kreeg het eerste masker met het NL-ontwerp overhandigd.