ALKMAAR - Hoe gebruiken we voetbalaccommocaties binnen de gemeente Alkmaar zo optimaal mogelijk? Dat staat binnenkort beschreven in het Masterplan Voetbal. Sportvoorzieningen spelen een belangrijke rol voor de leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen. Maar wat is op welke plek nou precies nodig op de langere termijn? Om dat in beeld te brengen betrekt de gemeente alle voetbalverenigingen bij de totstandkoming van het Masterplan. Het plan is naar verwachting eind 2017 klaar en schetst een beeld voor de komende tien tot vijftien jaar.

De samenleving verandert en dat heeft gevolgen voor de wensen en behoeften van Alkmaarders op het gebied van sportaccommodaties. Die wensen en behoeften kunnen duidelijk verschillen per wijk, buurt of dorp. Om daar zo optimaal mogelijk mee om te gaan, is het belangrijk om verder vooruit te kijken met de plannen voor voetbalaccommodaties.

Het Masterplan schetst naast het ideaalbeeld verschillende scenario’s. Hierbij worden ruimtelijke, financiële en maatschappelijke aspecten in beeld gebracht. Het Masterplan geeft ook een kader om voor alle voetbalverenigingen evenwichtige en vergelijkbare uitgangspunten toe te kunnen passen.

Na de zomervakantie worden alle voetbalverenigingen in Alkmaar uitgenodigd om deel te nemen aan het opstellen van dit masterplan en hun visie te geven op de ontwikkelingen en mede te denken in het ontwerpen van scenario’s.

Begin 2018 kan dan het Masterplan voetbal aan de gemeenteraad worden aangeboden.