REGIO ALKMAAR - Een sportklimaat is van groot belang. Zeker voor een kwetsbare groep als mensen met een beperking. Werk jij (als vrijwilliger) met hen bij een sportvereniging? Wil je meer weten over hoe je een veilig sportklimaat creëert voor deze doelgroep? Of ben je van plan nieuw aanbod te creëren? De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heer hugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest nodigen je uit om naar de praktische kennis- en netwerksessie ‘Sporten voor mensen met een beperking’ te komen.

Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd op twee verschillende locaties/dagen. Het programma is identiek. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 juni van 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) bij Hockeyvereniging De Terriërs, Zevenhuizen 50, 1852 JC Heiloo. De tweede bijeenkomst is op donderdag 29 juni 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in Sportcafé De Draai, Kalmoesstraat 1-3, 1706 AJ Heerhugowaard.

Wat kun je verwachten van de bijeenkomst?

Na een korte inleiding over aangepast sporten in de regio Alkmaar, vertelt een ervaringsdeskundige meer over de betekenis van sport & bewegen voor mensen met een beperking. Ook de vraag of jouw organisatie in aanmerking komt voor een stimuleringssubsidie op basis van het sport- en beweegbeleid ‘Grenzeloos actief’ komt aan de orde. Tevens wordt er een toelichting gegeven op de aangepast sporten website ‘Uniek Sporten’ in de regio Alkmaar. Daarnaast is er alle ruimte om andere sportorganisaties op het gebied van aangepast sporten in de regio Alkmaar te ontmoeten en wordt de bijeenkomst afgesloten met een interactief gedeelte om antwoord te geven op vragen met betrekking tot het aangepast sporten.

Voor wie?

Verenigingsmanagers, bestuurders, vrijwilligers en verenigingsondersteuners van sportverenigingen (met of zonder aanbod voor mensen met een beperking) of andere geïnteresseerden die direct of indirect betrokken zijn bij de georganiseerde sport.

Kosten en aanmelden

Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Je kunt je aanmelden of meer informatie opvragen door een email te sturen aan aangepastsporten@alkmaarsport.nl, t.a.v. Pascale de Hoogh, coördinator aangepast sporten Regio Alkmaar. Vermeld in je email bij welke bijeenkomst je aanwezig wilt zijn.