ALKMAAR – Wekelijks verzamelen ruim 70 enthousiaste kinderen zich bij de Fundamental Academy. Onder leiding van Tim en Bas Termaat en een gedreven trainersstaf krijgen zij training op het complex van CSV Jong Holland. Met de Fundamental Academy hopen de broers de deelnemers uit te dagen om meer en veelzijdig te bewegen en hebben zij het doel om kinderen af te leveren als een atleet die ook nog eens veel plezier heeft in wat hij doet.

Inmiddels bestaat hun ‘onderneming’ al vier jaar. “We zijn dit vooral begonnen om om een stap te zetten in het verhelpen van het beweegprobleem”, vertelt Tim. “We zijn beiden jeugdtrainer geweest en merkten de laatste jaren dat kinderen steeds minder ontwikkeld waren door een teruglopend aantal beweeg/buitenspeel uren. Daarnaast zie je dat kinderen al op jonge leeftijd voor een bepaalde sport kiezen, met bijbehorende specifieke trainingsaanpak, de lichamelijke ontwikkeling is daarom eenzijdig. Dit kan op latere leeftijd, in de puber/groeifase leiden toe beweegproblemen en blessures Ze krijgen telkens zelfde type oefeningen, wat zeker bij de ‘breedte-sporter’ kan leiden tot een afname van plezier en zelfs stoppen met sporten, vult Bas aan.

Tim: Wij willen dat plezier behouden en vergroten door kinderen uit te dagen met oefeningen uit ‘alle’ sporten middels veelzijdig bewegen zich te ontwikkelen in alle grondvormen.

Verschillende Sporten en ondergronden
Om de jonge voetballers een complete ontwikkeling te laten doormaken wordt er inspiratie gehaald uit alle sporten. Onze doelsport blijft voetbal. Wel wijkt onze aanpak af van de traditionele voetbalscholen. Wij bekijken hoe aspecten uit andere sporten kinderen kan helpen om uiteindelijk een complete voetbal-atleet te worden. Bijvoorbeeld wil je in het voetbal duelkracht en winnaarsmentaliteit trainen, een belangrijk onderdeel, kun je kijken hoe je dat binnen de sport voetbal kunt trainen, maar je kunt ook kijken hoe dat binnen andere sporten (meer specialistisch op dat gebied) wordt getraind. Om duelkracht te trainen moeten we de grondvorm (van bewegen) ‘stoeien en vechten’ ontwikkelen. Judo is een sport waarin dit in grote mate voorkomt. Dan halen wij de Judo-sport naar het voetbal om dit te trainen. Naast het grasveld trainen zij op kunstgras, het strand, de straat en in de zaal. “Zo spreken we het aanpassingsvermogen aan! Op straat zullen ze beter hun best doen te blijven staan waar ze op het strand weer meer uitgedaagd worden om te duikelen en rollen . We zien dus zeker voordeel om op verschillende ondergronden te werken.” zegt Bas.

Athletic Skills Model
Om te zorgen voor de complete ontwikkeling maakt Fundamental Academy gebruik van het Athletic Skills Model. “Dit is een andere manier van denken over bewegen voor de top-, en beweegsport”, legt Bas Termaat uit. “Wij zetten in op het afleveren van betere atleten die ook nog eens plezier heeft in wat hij doet.”

Twee groepen
Fundamental Academy richt zich op meisjes en jongens van 4 tot 14 jaar. Deze leeftijdsgroep is verdeeld in twee groepen, de Football Academy en de Mini Academy. Tijdens de Mini academy zijn we erg bezig met het plezier in bewegen. Spelletjes en belevingswerelden creëren die aansluiten op de wereld van kinderen van die leeftijd. Tim: “Bij de oudere groep zien we dat we veel meer kunnen inzetten op alle grondvormen van bewegen waardoor we lastigere oefeningen aan elkaar kunnen koppelen.”

Next steps
Het Nederlands voetbal; een eigenwijze cultuur, zo ook binnen verenigingen. Trainen en opleiden is allang meer dan begeleiden, het is een vak! Vanuit het groter doel van de Fundamental Academy, ‘Anders denken, vol ambitie, met persoonlijke aandacht, professioneel, innovatief en samen opleiden’, heeft Jong Holland 4 jaar geleden de stap gezet.

Fundamental Academy en Jong Holland hebben de handen ineen geslagen. Een mooie samenwerking, met mooie resultaten en één van de grootste jeugdopleidingen in de regio Alkmaar en omstreken.

Meer weten of meedoen? Kijk dan op de website of Facebook pagina van Fundamental academy.