ALKMAAR - Woensdagavond 21 februari gaan vertegenwoordigers van de Alkmaarse politiek in debat, met elkaar en met vertegenwoordigers van de lokale sportverenigingen. In aanloop naar de avond maakt Alkmaar Sport alvast drie van de stellingen die deze avond ter tafel komen bekend. Gaat Alkmaar duurzaam investeren in sportaccommodaties?

Kiest zij voor top- of breedtesport? En vergeten we de sportverenigingen en -faciliteiten in de buitengebieden niet? Iedereen die nieuwsgierig is wat 21 februari over deze onderwerpen gezegd gaat worden kan bij het debat aanwezig zijn. Aanmelden gaat online via www.alkmaarsport.nl/sportdebat

Onder leiding van televisiepresentatrice en voormalig hockey international Elsemieke Havenga gaan vertegenwoordigers uit de politiek en uit het verenigingsleven aan de hand van diverse prikkelende stellingen met elkaar het debat aan. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich gedegen voor kan bereiden en met goede argumenten bij het debat verschijnt is ervoor gekozen alvast drie van de stellingen bekend te maken. Door de andere stellingen op de avond zelf pas te introduceren wordt echter ook ruimte gehouden voor spontane inbreng van de debaters.

Meer geld voor verenigingen met eigen accommodaties

Verenigingen met een eigen sportaccommodatie moeten subsidie krijgen van de gemeente om deze accommodaties te verduurzamen.

Talentencentra in Alkmaar in plaats van schoolzwemmen

In Alkmaar hebben we te veel Regionale Talentencentra, de investering in talenten- en topsport gaat ten koste van het schoolzwemmen en bewegingsonderwijs.

Sportverenigingen in de buitengebieden redden zich goed

Zolang er binnen het verzorgingsgebied voldoende faciliteiten zijn, hoeft de gemeente Alkmaar niet te investeren in niet-rendabele voorzieningen zoals sporthallen en -velden in de buitengebieden.

Het sportdebat begint woensdag 21 februari om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) in De Meent Bauerfeind (Terborchlaan 301) in Alkmaar. Alle sporters, coaches, trainers, bestuurders, politici en andere belangstellenden zijn van harte welkom om (gratis) bij het sportdebat aanwezig te zijn. Aanmelden kan online via www.alkmaarsport.nl/sportdebat.