ALKMAAR - Op dinsdag 4 april en donderdag 6 april vindt de tweede reeks bijeenkomsten ‘deskundigheidsbevordering Aangepast Sporten Regio Alkmaar’ plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Castricum, Uitgeest, Bergen, Heiloo en Langedijk. Naar aanleiding van de vorige bijeenkomsten in januari zullen specifieke onderwerpen als subsidiemogelijkheden en doelgroep advisering aan bod komen.

Op dinsdag 4 april (van 19.30 uur tot 21.30 uur, Sportcafé De Draai, Heerhugowaard) en donderdag 6 april (van 09.30 uur tot 11.30 uur, Gemeentehuis Uitgeest) vinden er bijeenkomsten ‘deskundigheidsbevordering Aangepast Sporten regio Alkmaar’ plaats. Het thema van deze bijeenkomst is het belang van sport voor mensen met een beperking en de koppeling met het lokale werkveld. Tijdens de bijeenkomst komen interessante sprekers aan het woord. Zo zal Pascale de Hoogh, coördinator aangepast sporten regio Alkmaar, interessante informatie verschaffen over aangepast sporten en de subsidiemogelijkheden in de regio Alkmaar.

Voor wie?

Medewerkers van sociale teams, zorginstellingen, buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en verenigingsondersteuners van sportverenigingen (met of zonder aanbod voor mensen met een beperking), ambtenaren Sport en WMO consulenten.

Voor verenigingen / sportaanbieders worden er in juni aparte bijeenkomsten georganiseerd.

Kosten en aanmelden

Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen door een email te sturen aan aangepastsporten@alkmaarsport.nl, t.a.v. Pascale de Hoogh, coördinator aangepast sporten Regio Alkmaar. Vermeld in uw email bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn.