ALKMAAR - In de gemeente Alkmaar zijn in totaal vier sportregisseurs actief. Zij zetten zich in met het doel sport in Alkmaar voor íedereen toegankelijk te maken. Ze organiseren zelf sportactiviteiten om jong en oud in beweging te brengen, maar ondersteunen ook de verenigingen zodat er een sterke sportieve infrastructuur als basis ligt. Door actief verbanden te leggen tussen vraag van de inwoners en aanbod van de sportaanbieders, zorgen zij er gezamenlijk voor dat meer Alkmaarders gaan sporten en bewegen. Inwoners, sportaanbieders en andere vormen van (wijk) initiatieven met vragen of goede ideeën, kunnen altijd contact opnemen met de sportregisseur uit hun wijk.

Hoe brengen we zoveel mogelijk Alkmaarders in beweging? Het is een vraag waar de sportregisseurs zich dagelijks mee bezig houden en vormt de drijfveer achter alle initiatieven die zij opstarten of ondersteunen. Om toe te komen aan de vele vragen die er liggen, hebben wij een verdeling opgesteld waarbij elke wijk een eigen aanspreekpunt heeft. Met sportregisseurs in Noord (Koedijk, de Mare, Daalmeer), Oost

(Oudorp, Huiswaard en Vroonermeer), Zuid (Zuid, Kooimeer en Overdie), West (Centrum, de Hoef en Bergermeer) en Landelijk Alkmaar (Graft-de Rijp en Schermer) wordt heel Alkmaar bediend. Bovendien is de sportregisseur intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Voor Alkmaarse kinderen die de contributie van de sportclub niet kunnen betalen, kunnen de sportregisseur een aanvraag doen voor ondersteuning vanuit dit fonds.

De sportregisseurs hebben een groot netwerk in de wijk en proberen met zoveel mogelijk inwoners en partijen in contact te staan, maar ze bereiken ze nog niet iedereen. Heb je een vraag of wil je zélf een initiatief starten, of wil je gewoon even van gedachten wisselen? Neem dan contact op met de sportregisseur in jouw wijk. In Alkmaar Noord wendt u zich tot Cas Hoogland (sportregisseurnoord@alkmaarsport.nl/ 06-38931306), in Oost tot Britt Klooster (sportregisseuroost@alkmaarsport.nl/ 06-14418527), in West tot Mark Wagter (sportregisseurwest@alkmaarsport.nl/ 06-43234036) en in Zuid en Landelijk Alkmaar tot Amber Wuring (sportregisseurzuid@alkmaarsport.nl/sportregisseurlandelijk@alkmaarsport.nl / 06-34164117)).