ALKMAAR - Dit voorjaar worden de met SBR rubber ingestrooide kunstgrasvelden bij Alkmaarsche Boys en SV Koedijk vervangen door hoogwaardige natuurgrasvelden. Een kunstgrasveld bij Kolping Boys krijgt bij vervanging een kurk infill en wordt daarmee ook duurzamer. Verduurzaming van de Alkmaarse sportvelden is hiermee gestart.


Alkmaar Sport en de gemeente Alkmaar hebben 'gewoon gras' weer als standaard voor voetbalvelden verklaard. Alleen daar waar er door capaciteit of cultuurtechnische problemen niet met gras gewerkt kan worden wordt kunstgras toegepast. "Wanneer velden door sporters bijvoorbeeld echt te veel uur per week worden gebruikt en er niet voldoende tijd is voor het gras om te herstellen," legt Hans Hesselink, namens Alkmaar Sport projectleider uit. "Bij deze velden wordt de mat dan alleen nog ingestrooid met natuurlijke korrels zoals kurk. Daarnaast zullen er in de toekomst pilots opgezet worden met kunstgrasvelden zonder korrels, zogenaamde non-fill velden."

Grasvelden 2.0

Alkmaar Sport investeert al jaren in de kwaliteit van grasvelden. Op kunstgras kan vrijwel onbeperkt worden gespeeld. In het verleden kon er op gewoon gras niet zowel worden getraind als wedstrijden worden gespeeld. Met de nieuwe generatie grasvelden kan dat wel. Niet onbeperkt, maar wel veel meer dan pakweg 15 jaar geleden. Er wordt meer zorg en aandacht besteed aan de opbouw van het veld. "We passen betere grassoorten toe en de drainage is aanzienlijk beter opgebouwd. Dat maakt de terugkeer van gewoon gras haalbaar. Goed voor het speelplezier van voetballers en goed voor het milieu," vertelt Hans Hesselink enthousiast.

Samenwerking met verenigingen

In het najaar van 2021 hebben we zeer intensief gesproken met de verenigingen die ook de noodzaak tot verduurzaming onderschrijven. "De goede samenwerking op dat vlak waarderen we enorm," aldus Hans Hesselink. "Daarnaast is spelen op gewoon gras nog altijd het allerfijnst!"