ALKMAAR – Vele verenigingen beginnen vol goede moed aan een nieuw seizoen. Hoe anders was dat bij Alkmaar Guardians. Tijdens de algemene ledenvergadering werden de zorgen nogmaals geuit en benadrukt dat verbeteringen cruciaal waren om de basketbalvereniging in leven te houden. Nu, een half jaar later, keert de rust langzaam maar zeker terug. ,,De club kan weer vooruit kijken”.

In de kantine van de ‘Hoornse Vaart’, de thuishaven van Alkmaar Guardians nemen Taco Huberts en Frans Bol plaats. De bestuursleden kunnen terugkijken op een bewogen tijd. ,,We hadden bij het begin van de competitie een aantal dingen die we niet op orde hadden. Uiteindelijk ging het allemaal net goed. Een week voor de start van de competitie hadden we de zaken pas voor elkaar” blikt voorzitter Huberts terug. Hij was één van de weinige bestuursleden. ,,We hadden een gemankeerd bestuur met maar één iemand in de technische commissie. Toen kwamen we op het punt waarin we moesten besluiten waar we als vereniging naar toe gingen”.

Betrokkenheid
Tijdens de algemene ledenvergadering werd benadrukt dat hulp noodzakelijk was om een mogelijk einde van de club te voorkomen. Diezelfde avond waren er al enkele leden bereid om een functie te bekleden. Ook in de maanden erna werden er taken opgepakt. Zo zijn er inmiddels vijf mensen die plaats hebben genomen in de technische commissie, zijn twee mensen voor het wedstrijdsecretariaat en is er een nieuwe penningmeester. Huberts: ,,Vanuit het bestuur en de commissies ziet het er weer goed uit. Je merkt dat het ook weer kracht geeft”. Ook Frans Bol zag de leden het enthousiast oppakken. ,,Het gaf een soort sneeuwbal effect. Mensen die ergens inspringen en het gewoon volledig oppakken met een goede taakverdeling. Dat motiveert gewoon en het straalt uit op je vereniging”.

Weg omhoog
Door de positieve manier waarop leden zich inmiddels inzetten voor Alkmaar Guardians, bevindt de club zich in een rustiger vaarwater. De basketbalvereniging kan weer vooruit kijken, de weg omhoog is ingezet. ,,De technische commissie is bezig om een plan te schrijven. Daar maken ze een serieuze taak van. Het heeft mij zeer positief verrast” noemt Bol een van de stappen die is gezet. Toch realiseren de heren zich dat er nog het nodige moet gebeuren. ,,De technische commissie moet met een goed plan komen wat de trainers ondersteunt, zodat we die trainers aan ons binden voor het volgende seizoen” vertelt de voorzitter.

Basketbalschool
Een ander belangrijk punt is de basketbalschool. De vereniging had dit in het recente verleden, maar inmiddels is het tijdelijk gestopt. ,,Dit willen we weer opstarten. Op zich hadden we nog wel coaches, maar we konden de doorstroming niet garanderen” aldus Huberts. En om op sportief vlak ook stappen te maken is een sterke jeugdopleiding, en dus de basketbalschool, belangrijk. Bol: ,,We zijn een breedtesport vereniging, maar we willen sportief en kwalitatief hoog eindigen. Daarnaast willen we gediplomeerde trainers hebben. Daar zijn we wel redelijk in geslaagd”.

Achter de heren staat de goedgevulde prijzenkast van Alkmaar Guardians. Een rondje langs alle prijzen leert echter dat de meeste bekers lang geleden werden behaald. ,,In de afgelopen twee jaar hadden we twee kampioenen. Dat zijn de meest recente” vertelt de secretaris. Ruimte is er in de kast maar weinig. Bol weet al wel welke prijs een ereplaats zou krijgen. ,,Dit jaar hopen we er een prijs voor de dames 1 bij te kunnen zetten. Het zou een mijlpaal zijn als er weer eens een eerste team kampioen wordt. Die prijzenkast moet verder gevuld worden met recentere prijzen”.