ALKMAAR - Alkmaars oudste sportvereniging heeft de organisatie gemoderniseerd. Naast de Honk- en Softbalvereniging en de voetbalvereniging is er nu ook een Omnisportvereniging. De oude organisatie sloot niet meer aan op de huidige bestuurstaken van de vereniging. Van verenigingen wordt steeds meer gevraagd, daarvoor is een robuuste moderne organisatie gewenst. De afgelopen jaren is een slag gemaakt om de afdelingen voetbal en honk- en softbal financieel zelfstandig te maken. Dit is gelukt. Beide financiële administraties zijn inmiddels onafhankelijk van elkaar en van de Omnisportvereniging. De volgende stap is dat beide afdelingen bestuurlijk zelfstandig worden.


Rol Omnisportvereniging
De Omnisportvereniging Alcmaria Victrix is een overkoepelende vereniging. Doel is de clubidentiteit van Alcmaria Victrix als geheel te bewaken. Dit wordt gedaan door zelfstandig en objectief de voetbal- en honk- en softbalvereniging te ondersteunen, motiveren en controleren. Concreet zijn de aandachtsgebieden van de Omnisportvereniging:

a) Bewaken behoorlijk bestuur voetbal- en honk- en softbalvereniging;
b) Vertrouwenscontactpersonen;
c) Contactpersoon gemeente Alkmaar/overheden;
d) Bewaken clubidentiteit;
e) Aanspreekpunt Stichting Alcmaria 1898;
f) Website (3 verenigingen);
g) Stimuleren overkoepelende activiteiten.

De Verenigde Alkmaarse Voetbalvereniging bestaat vanaf de oprichting (inmiddels 123 jaar) uit een voetbalafdeling opgericht in 1898. Later volgde de honk- en softbal, opgericht in 1964.

In de laatste ledenvergadering van de v.a.v.v. Alcmaria Victrix eind augustus 2020, is het besluit genomen om de structuur te wijzigen. In de nieuwe opzet bestaan er 3 verenigingen:
1) Omnisportvereniging Alcmaria Victrix;
2) v.a.v.v. Alcmaria Victrix;
3) Honk- en Softbalvereniging Alcmaria Victrix

De afgelopen maanden zijn de besturen van de nieuwe verenigingen geïnstalleerd en is de structuurwijziging afgerond.

Bestuur Omnisportvereniging Alcmaria Victrix geïnstalleerd.
Op dinsdag 9 februari jl. vond de eerste ledenvergadering plaats van de nieuw opgerichte Omnisportvereniging Alcmaria Victrix. Tijdens deze ledenvergadering is het nieuwe bestuur geïnstalleerd en het huishoudelijk reglement vastgesteld. Met het installeren van het bestuur is het traject om van de structuurwijziging van v.a.v.v. Alcmaria Victrix na 2 jaar afgerond.

Bestuursleden
Het bestuur van de Omnisportvereniging bestaat uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter: Daan Garretsen
Sinds zijn jeugd speelt Daan al honkbal bij Alcmaria Victrix. Op dit moment speelt hij in heren 3. Daarnaast heeft hij sinds 2010 verschillende functies in het bestuur van de afdeling Honk- en Softbal bekleed.

Secretaris: André van Dijk
Alcmariaan, oud-ondernemer in Alkmaar en jarenlang sponsor van de club.
Wil graag in deze bestuursrol iets terug doen voor de vereniging. Een plek waar zijn overgrootvader, vader, broer en hijzelf veel plezier aan hebben beleefd.

Penningmeester: Hans Meijer
De oud-wethouder Sport van Alkmaar staat al jaren op zaterdag langs de lijn als supporter van twee van zijn voetballende kinderen. Het werd nu tijd om iets terug te doen voor deze mooie vereniging.

Alcmaria Victrix kijkt uit naar het moment jullie weer persoonlijk op het complex te ontmoeten zodra de corona maatregelen dat mogelijk maken. Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij het bestuur van de Omnisportvereniging via mailadres: omnisportverenigingav@gmail.com

Met deze wijzigingen is Alcmaria Victrix klaar voor de nieuwe generaties voetballers en honk- en softballers. Dat maakt dat iedereen weer kan genieten van deze (oude) jonge, unieke en actieve club.