ALKMAAR - Extinction Rebellion Alkmaar heeft dinsdagmiddag een vreedzame protestactie gehouden tegen de praktijken van oliemaatschappij Shell. Bij het tankstation op de Kennemerstraatweg stonden rebellen met borden en spandoeken en gingen in gesprek met geïnteresseerde passanten en tankende automobilisten om aandacht te vragen voor de oneerlijke praktijken van Shell. De actie werd goed ontvangen, voorbijrijdende automobilisten toeterden en staken hun duim.


Geen partner maar dader
Shell weet al sinds de jaren‘80 dat de uitstoot van fossiele brandstoffen klimaatverandering teweeg brengt. Desondanks en waarschijnlijk juist om die reden financiert het concern al jarenlang op alle mogelijke manieren klimaatontkenning. Nu ontkennen geen optie meer is wordt ingezet op andere middelen: valse oplossingen en groene leugens. Dit alles omdat het bedrijf slechts één doel heeft: zijn winst te maximaliseren.

Vandaag houdt de multinational haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Daarom wordt op meerdere plaatsen in Nederland gedemonstreerd, niet alleen door Extinction Rebellion maar ook door verschillende organisaties die deel uitmaken van de Shell Must Fall campagne.

Zwart wordt nooit groen
Shell investeerde in de jaren 2010-2018 minder dan 1% van zijn kapitaal in duurzame energie. Het budget dat ze zeggen te willen gaan investeren in“nieuwe energie” is reikt niet verder dan hun budget voor marketing.

Shell blijft zoeken naar nieuwe bronnen voor fossiele energie: volgens eigen toekomst scenario blijft de winning van olie, gas en kolen doorgaan tot in ieder geval 2100. Voor gas wordt de productie de komende jaren zelfs opgeschroefd. “De vervuilende fossiele industrie zal nooit bijdragen aan het oplossen van de klimaatcrisis” zegt de woordvoerder van Extinction Rebellion Alkmaar. “Al hun plannen zien er op het eerste gezicht fantastisch uit, maar houden bij nader inzien geen steek. De PR-machine werkt op rolletjes, maar het is pure greenwashing.”

En dit terwijl het Internationaal Energieagentschap (IEA) deze week in een nieuw rapport stelt dat investeringen in nieuwe projecten voor het winnen van fossiele brandstoffen dit jaar nog moeten stoppen om het doel van netto nulemissie tegen 2050 te halen.

Geweldloos maar disruptief
Extinction Rebellion wil door middel van geweldloze, creatieve en disruptieve acties de overheid bewegen om in te grijpen in de klimaat- en ecologische crisis. Extinction Rebellion heeft drie eisen aan de overheid. De eerste eis is dat de overheid eerlijk is over de klimaatcrisis en de ecologische crisis. De tweede eis is dat de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul gaat in 2025, zodat de schade nog zoveel mogelijk wordt beperkt. De derde eis is dat burgers mogen meebeslissen over een rechtvaardige transitie via een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.