ALKMAAR/HOORN - Het Horizon College organiseert van 9 tot en met 20 augustus een Zomerschool voor anderstaligen. Op de locaties in Alkmaar en Hoorn kunnen studenten met een andere moedertaal dan Nederlands deelnemen aan de Zomerschool. De zomervakantie zorgt bij anderstalige jongeren vaak voor een terugval in hun taalontwikkeling. Om die terugval te voorkomen wordt de Zomerschool georganiseerd. De Zomerschool is bedoeld voor studenten die een mbo-opleiding bij het Horizon College gaan volgen of dat al doen.

De anderstalige studenten krijgen tijdens de Zomerschool vier ochtenden per week les. Eerder opgedane taalkennis wordt opgefrist en de vaktaal van de opleiding wordt geleerd. Daarnaast is er ruimte voor rekenen, rekentaal en computervaardigheden. Opleidingsmanager Els van Kampen licht het idee van de Zomerschool toe: 'Door deel te nemen aan de Zomerschool verloopt de overgang naar het nieuwe schooljaar beter. We willen dat anderstalige jongeren meedraaien in onze maatschappij en een goede taalontwikkeling is daarbij essentieel. We willen niet dat ze aan het begin van het schooljaar de moed verliezen en uitvallen omdat het Nederlands te moeilijk is.'