ALKMAAR - Bij Polegala hoef je geen noten te kunnen lezen, maar wat je wel moet kunnen is ZINGEN. En genieten van je zingen en de meerstemmige samen klanken. Polegala is een gemengd koor. We zingen 3 of 4 stemmige muziek.

En wat heel leuk is, we treden verschillende keren per jaar op in verzorgingstehuizen. In het voorjaar en met kerst. Dat is geweldig! Het koor heeft een groot repertoire, bestaande uit populaire muziek, evergreens, volksmuziek.

En we zingen natuurlijk ook kerstmuziek. De repetities voor ons kerstoptreden starten op 23 september. OP vrijdag middag van 13.45 tot 16.00 u.

Kom gewoon kijken en meedoen! Een dag niet gezongen is een dag niet geleefd……….

In “t Ambacht” Glazenierstraat 1 Alkmaar
Voor inlichtingen : Marri ten Harkel
Tel: 06-53427056 email: marrimaakt@gmail.com