BERGEN - Het bedrijf DJUS heeft een proefproject opgezet voor zeezwemlessen aan leerlingen van zeven basisscholen. De gemeente Bergen gaat hieraan financieel bijdragen.

Een aantal jaren geleden is het schoolzwemmen afgeschaft. De meeste ouders laten hun kinderen hun A-diploma in het zwembad halen. Het blijkt dat dit soms onvoldoende is voor de gevaren van het zwemmen in de zee, waar gevaarlijke stromingen zwemmers kunnen verrassen. Zeker in een kustgemeente als Bergen is geen gek idee om schoolkinderen hier inzicht in te geven. De basisscholen vinden dit ook belangrijk. DJUS, De Jongens uit Schoorl, heeft hiervoor een zwemfundag ontwikkeld in overleg met de basisscholen gericht op de leerlingen van groep 7 en 8. Zij willen de leerlingen in een ochtend wegwijs maken in de gevaren van de zee.

Deelnemende basisscholen

Egmond-Binnen. Ze zijn bereid om zelf € 7,50 per leerling te betalen. De gemeente betaalt de aanvullende €12,50 per leerling. Dat komt neer op een totaalbedrag van € 3.000,-.