ALKMAAR - Wijkleercentrum Alkmaar NIKO en Alkcare hebben onlangs het landelijk certificaat ‘Dementievriendelijke Organisatie’ ontvangen. Het certificaat in Alkmaar Noord werd overhandigd door Ellen Verhaar-Vrede, Evert de Vos en Marieke van den Houten namens stichting Samen Dementievriendelijk.

Het certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die zich zichtbaar inzetten voor mensen met dementie en hun naasten. Wijkleercentrum Alkmaar NIKO en Alkcare zijn o.a actief betrokken in de wijken van Alkmaar Zuid en Noord. Naast een stageplek binnen de zorglocaties van NIKO en Alkcare bieden studenten van de opleiding Zorg en Welzijn onder begeleiding op een vast dagdeel in de week hulp aan bij wijkbewoners thuis. Te denken valt aan activiteiten binnenshuis en buitenshuis bijv samen koken, samen een gezelschapsspel spelen, wandelen, samen naar een activiteit in een buurthuis, samen de hond uitlaten. Langer thuis blijven wonen is tegenwoordig geen uitzondering en daarbij wil Wijkleercentrum Alkmaar ondersteuning bieden voor zowel de wijkbewoners als de mantelzorgers. Zo worden studenten ook onderwezen om er met de juiste zorg en ondersteuning te kunnen zijn voor mensen met dementie en voor hun mantelzorgers.

Voor meer info : www.samendementievriendelijk.nl

Wijkleercentrum Alkmaar NIKO : 06-15050681
Wijkleercentrum Alkmaar Alkcare : 0657418135