Naar aanleiding van gepleegde woninginbraken verricht de politie altijd een buurtonderzoek om meer informatie te vergaren. Dit houdt o.a. in dat wij langs buurtbewoners gaan om te informeren of er iets gezien of gehoord is. De gemeente verstuurd daarnaast preventiebrieven om te attenderen en te voorzien van tips t.b.v. preventieve maatregelen.

Wij willen binnenkort starten met een pilot om de buurtonderzoeken weg te zetten in de . De pilot zal vooralsnog beginnen in de wijken Oudorp, Alkmaar Zuid en in de gemeente Heiloo. Het doel van de pilot is om een groter bereik te creëren, omdat daders zich niet beperken tot een straat. De grote opkomst van WhatsApp Buurtpreventiegroepen levert ons de mogelijkheid meer mensen te bereiken en te waarschuwen.

De politie neemt in beginsel geen deel aan WhatsApp buurtpreventiegroepen. Het blijft van belang dat burgers blijven melden via de geijkte wegen 112 en 0900-8844. Reden hiervoor is dat de meldkamer inzichtelijk heeft via GPS welke rijdende eenheid vrij is van meldingen en het dichtst in de buurt is. De meldkamer kan op deze wijze de politie eenheden strategisch inzetten. Deelname aan een WhatsApp Buurtpreventiegroep wekt de suggestie dat de politie 24/7 meeleest in de berichtgevingen die gedaan worden in de groep. Dit willen wij voorkomen. Het blijft een burgerinitiatief en is bedoeld om gezamenlijk de buurt veiliger en leefbaarder te maken.

Onze intentie met de buurtonderzoeken is om slechts met de hoofdbeheerders in een WhatsApp groep deel te nemen. De hoofdbeheerders zorgen dat onze berichtgevingen doorgezet zullen worden naar de aangemelde burgers in de buurtpreventieapp. Wij juichen deelname aan een WhatsApp buurtpreventiegroep van harte toe. Een veilige en leefbare buurt maak je met elkaar en is niet alleen de verantwoordelijkheid van politie en gemeente. Door input en goede samenwerking met burgers weten wij wat er speelt en leeft in een wijk en kan er met een integrale aanpak beter geacteerd worden op bestaande problemen.

Meldt u zich vooral aan voor de buurtpreventie app in uw wijk. Dit kan via uw eigen gemeente of specifiek: www.buurtpreventiealkmaar.nlBuurtpreventie Heiloo is te bereiken via buurtpreventieheiloo@gmail.com.