BERGEN - Op maandag 16 oktober opende wethouder Jan Mesu kinderopvang De Molen aan de Molenweg in Schoorl. Op de voormalige plek van kinderdagverblijf Het Berenbos is een nieuw onderkomen gebouwd waarin zowel een peuteropvang als kinderdagverblijfgroepen is gehuisvest.

De peuteropvanggroep biedt plek aan 16 kinderen. Daar wordt ook voorschoolse educatie aangeboden voor kinderen die dat nodig hebben. Dit gebeurt in goed overleg met de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau.

De kinderen van voormalig kinderdagverblijf het Berenbos gaan nu ook naar De Molen. Daar kunnen nu kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 0-4 jaar.

De gemeente heeft regelmatig contact met Stichting Forte Kinderopvang. De locaties worden gecontroleerd en de laatste jaren goed beoordeeld.