ALKMAAR - Alkmaar Maakt het! ondersteunt projecten van makers; kunstenaars en professionele culturele organisaties. Vanaf vandaag kun je op de gloednieuwe website www.alkmaarmaakthet.nl meer informatie over de subsidieregeling en de ondersteunde projecten vinden.

Wethouder Cultuur, Anjo van de Ven: “We zijn een creatief sterke stad. Ik moedig iedereen aan om met nieuwe ideeën een beetje chaos in de orde te scheppen waardoor je ook verrassende dingen kunt beleven”.

Subsidieregeling

Alkmaar Maakt het! is een subsidieregeling van de gemeente Alkmaar die de cultuurproductie en –vernieuwing aanmoedigt. De regeling draagt maximaal 50% van de kosten voor incidentele professionele culturele projecten en kunstzinnige producten bij of maximaal €2.000 voor de ontwikkeling van een cultureel project (ontwikkelbijdrage). De regeling staat open voor alle kunstdisciplines.

Gehonoreerde Alkmaar Maakt het! projecten

Projecten die tot nu toe ondersteund zijn, zijn onder meer de beeldend muziektheaterproductie Avé van Anna Roos Rosa de Carvalho https://alkmaarmaakthet.nl/projecten/ave/ de VR-dansfilm Guerrilla 360gr VR van K1Cultmedia https://alkmaarmaakthet.nl/projecten/guerrilla-360... en de nieuwe kunstmanifestatie Impuls! georganiseerd door Creatorium/Unit1 https://alkmaarmaakthet.nl/projecten/impuls/

Heeft u een goed idee?

Bent u ook een (professionele) maker met een goed projectidee? De volgende deadline voor het aanvragen van een bijdrage is 15 september 2017. Projecten die in aanmerking willen komen voor een ontwikkelbijdrage worden direct in behandeling genomen.

De website Alkmaar Maakt het! is gemaakt door Loes Wagenmaker http://www.loeswagenmaker.nl(ontwerp) en Paul Beukelman http://www.pprep.co/ (techniek).

www.alkmaarmaakthet.nl