ALKMAAR - Elkaar terugzien, herinneringen ophalen en waardevolle connecties aangaan. Op woensdag 6 juli a.s. nodigt Hogeschool Inholland Alkmaar alle oud-studenten Business Studies, Finance & Control/Accountancy en oud-studenten van voorgangers Hogeschool Alkmaar en HEAO Alkmaar uit voor een eerste Alkmaarse BFL Alumni Evenement. Een mooie aftrap voor nog meer evenementen in de toekomst.

Voor alumni en de bedrijven waar zij werken is de connectie met Inholland waardevol vanwege de aanwas van stagiaires en daarmee potentiële toekomstige werknemers. Voor de hogeschool zijn oud-studenten belangrijk omdat zij als opdrachtgever fungeren voor bijvoorbeeld afstudeerprojecten en om kennis en ervaring door te geven aan huidige studenten via workshops of masterclasses. Dominique Meertens is overall coördinator van het alumniprogramma: "Oud-studenten beschikken over een waardevol netwerk aan studiegenoten, collega's in het werkveld en docenten, maar in de waan van de dag verdwijnen die contacten vaak naar de achtergrond. Het domein Business, Finance & Law (BFL) in Alkmaar wil erin faciliteren om deze contacten warm te houden. Door de hogeschool, maar ook alumni onderling met elkaar te verbinden hopen we een community te creëren, waarin we elkaar als professionals verder kunnen helpen."

Alumniverenigingen
Het event wordt georganiseerd door alle alumniverenigingen BFL (Business, Finance & Law) van Inholland Alkmaar. Docenten van het domein Business, Finance en Law houden zich actief bezig met het beheer van speciaal hiervoor opgezette alumni-groepen op LinkedIn. Astrid de Jong is docent Marketing bij Inholland Alkmaar en coördinator van de alumnivereniging voor Marketing: "De contacten zijn nu al merkbaar geïntensiveerd. Er is veel respons vanuit de verschillende LinkedIn-groepen en we worden regelmatig benaderd door oud-studenten die vanuit hun bedrijf graag in contact komen met jonge afstudeerders. In die zin werpt het alumnibeleid nu al zijn vruchten af." Zo wil Marcel Kiewitt, interim-manager, adviseur en managementcoach bij Kiewitt Consultancy (MER, 2011) best eens gastcollege geven. "Het is altijd interessant én leuk om in gesprek te komen met nieuwe mensen, zowel met studenten als oud-studiegenoten."

Inrichten van het onderwijs
Volgens Remco Wiering, alumnus Bedrijfseconomie (2016) en Finance-docent bij Inholland, schuilt de waarde van zo'n event daarnaast in het positieve effect ervan op de ontwikkeling van het onderwijs. "Uiteindelijk leiden wij op voor de beroepspraktijk. Onze eigen alumni vormen het nieuwe bedrijfsleven en via dit soort evenementen krijgt dat bedrijfsleven meer invloed op het onderwijs. Deze oud-studenten weten welk type medewerker organisaties zoeken, welke skills een aankomende professional moet hebben. En als hogeschool kunnen we daarop inspelen, het curriculum zo inrichten dat het in lijn blijft. Hoe beter de connectie tussen hogeschool en bedrijfsleven, hoe beter we dit op elkaar kunnen afstemmen."

Top-of-mind blijven
Studievereniging BFL (sv-BFL) van Inholland Alkmaar is ook aangesloten bij het alumniprogramma. "Wij stimuleren de huídige studenten en afstudeerders om lid te worden van de LinkedIn-groepen, zodat ook zij deel uitmaken van de alumniverenigingen", zegt Lesley van den Broek, secretaris en vierdejaarsstudent Business Studies. "Zo blijven zij meteen in contact met de studievereniging en wie weet melden zich dan via hen weer nieuwe bedrijven aan als sponsor." Zoals bij Iris Pouw (Business Studies, 2021): als kersverse projectmanager van de Rodi Groep introduceerde zij haar nieuwe werkgever bij de studievereniging. "Ons bedrijf is altijd op zoek naar banden met toekomstige medewerkers, vooral nu we midden in een digitale transitie zitten. Als sponsor van sv-BFL zijn we aanwezig op de Mix&Match-stagebeurs, maar denk ook aan rondleidingen door onze drukkerij. Door de binding met de hogeschool in de toekomst te behouden, blijven wij top-of-mind bij studenten."

De huidige studenten van hogeschool Inholland Alkmaar helpen mee om dit evenement tot een succes te maken. Stichting Alkmaarse Studentensociëteit verzorgt de bar en is er de Pizza Foodtruck van Pizzacos, het bedrijf van een student Business Studies. De muziek wordt verzorgd door alumnus Robert Schuurman a.k.a. DJ Scurio. Een mooie weerspiegeling van wat men met het programma wil bereiken.

Het Alkmaar BFL Alumni Event vindt plaats op woensdag 6 juli van 16.30 tot 22.00 uur op de binnenplaats van Inholland Alkmaar, Bergerweg 200. Aanmelden voor het event kan hier. Of door een e-mail te sturen naar dominique.meertens@inholland.nl.