ALKMAAR – Sinds 1 augustus kunnen ‘zorgvragers’ hun mantelzorgers verrassen met het mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment is een geldbedrag, beschikbaar gesteld door gemeente Alkmaar. Dit jaar kan het compliment alleen digitaal worden aangevraagd via www.alkmaar.nl/mantelzorgcompliment


In heel Nederland zijn ruim vier miljoen mantelzorgers. Zij zorgen voor hun naaste oftewel zorgvrager. Sommige mantelzorgers doen dat een keer per maand, anderen zorgen iedere dag voor hun partner, kind, ouder of andere relatie. Voor mantelzorgers die 18 jaar en ouder zijn, 6 aaneengesloten maanden en minimaal 8 uur per week zorgen voor hun naaste, stelt gemeente Alkmaar een geldbedrag beschikbaar van € 200,-.

Aanvragen
Alkmaarse zorgvragers mogen het mantelzorgcompliment aanvragen. Aanvragen kan alleen digitaal, via de website van gemeente Alkmaar; www.alkmaar.nl/mantelzorgcompliment Dit kan via de DigiD, maar ook zonder DigiD kunnen zorgvragers het mantelzorgcompliment aanvragen. Zorgvragers of mantelzorgers die geen computer hebben, nemen contact op met het Mantelzorgcentrum. Het Mantelzorgcentrum ontvangt en verwerkt alle aanvragen. Mantelzorgers kunnen bij het Mantelzorgcentrum ook terecht voor vragen over ondersteuning, een professioneel klankbord en alle andere zaken die mantelzorgers tegenkomen.

Mantelzorgcentrum
Het Mantelzorgcentrum is hét expertisecentrum voor mantelzorg in Noord-Holland Noord, actief van de gemeente Heiloo tot aan Den Helder. Onze belangrijkste opdracht is mantelzorgers te ondersteunen zodat zij de zorg kunnen blijven geven en daar zelf gezond bij blijven. Ook in de 1,5 meter-maatschappij zet het Mantelzorgcentrum haar diensten voort. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en passen onze diensten daarop aan. Zo bieden we ons professioneel klankbord ook in de open lucht aan door een wandeling te maken. Mantelzorgers nemen contact op via 072 - 562 76 18.