ALKMAAR - Op vrijdag 27 juli om 10.00 uur luidt de heer Piet Verweel, voorzitter van de Wmo Raad Alkmaar, de bel van de Alkmaarse kaasmarkt. Hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen. Hij doet dit op uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar. Voorafgaand aan het bezoek aan de kaasmarkt worden de bestuursleden van de WMO Raad Alkmaar in het stadhuis ontvangen door wethouder Marcel van Zon.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is sinds 2007 van krach. Per 1 januari 2015 is de Wmo uitgebreid met taken die eerder onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen. Per deze datum is de Wmo Raad Alkmaar in zijn huidige vorm actief.

De raad zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. De bestuursleden komen uit de verschillende delen van de gemeente Alkmaar, zowel uit de stad als uit de buitengebieden. De Wmo Raad Alkmaar is adviesorgaan in Alkmaar voor het College van Burgemeester & Wethouders én voor de gemeenteraad. De gemeente ziet de Wmo Raad met nadruk als betrouwbare aanspreekpartner die actief is in de gehele gemeente en vindt het van belang dat de Wmo Raad een zelfstandig functionerend orgaan is.

36 Alkmaarse kaasmarkten
Over de hele wereld staat Alkmaar bekend als Kaasstad. De Alkmaarse kaasmarkt is een traditie sinds 1593. Vorig jaar trok dit kleurrijke evenement een recordaantal bezoekers (ruim 169.000). De kaasmarkt is gratis, voor alle leeftijden en goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. De kaasmarkt is dit jaar van 30 maart tot en met 28 september op vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur. Daarnaast worden er op de dinsdagen in juli en augustus van 19.00 tot 21.00 uur avondkaasmarkten gehouden. Alle kaasmarkten zijn op het Waagplein in Alkmaar.