NOORD HOLLAND - Gaasperplas, Loosdrechtse Plassen of Texel Bos en duin? Dit zijn drie van de in totaal 65 natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland waar de populariteit is gemeten.

De provincie Noord-Holland heeft samen met gemeenten en beheerders van de natuur- en recreatiegebieden een bezoekersonderzoek laten uitvoeren om te achterhalen waar Noord-Hollanders het liefst heen gaan en hoe ze deze gebieden waarderen. De conclusie luidt: het Amsterdamse Vondelpark is samen met de Noord-Hollandse duinen het populairst!

Ook blijkt uit het onderzoek dat de bezoekers van zowel binnen als buiten de provincie komen en dat in 2016 zo’n 80 miljoen mensen de 65 gebieden hebben bezocht. Het Vondelpark, Amsterdamse Bos, het strand en de duinen trekken de meeste bezoekers. De nabijheid van gebieden (ten opzichte van de eigen woonomgeving) speelt een belangrijke rol: hoe dichterbij, hoe vaker een bezoeker per jaar komt. De waardering van gebieden varieert van een 6,7 voor de Veerplas in Spaarnwoude tot een 8,3 voor de duinen en bossen op Texel. Opvallend is dat de duinen en het strand in de top 10 staan van bestemmingen in alle onderzochte Noord Hollandse steden. Over het algemeen worden natuurlijke landschappen, met name de duinen en de buitenplaatsen het hoogste gewaardeerd. Gemiddeld besteden bezoekers € 8,66 euro.
 
Gedeputeerde Adnan Tekin (Natuur): “De resultaten uit dit onderzoek geven ons een goed beeld van de wensen van inwoners en het aanbod. Vooral in de metropool regio Amsterdam, met een groeiopgave van 240.000 woningen in de toekomst, is en blijft groen erg belangrijk. Je kunt nu vanaf de stad binnen 10 minuten in het groen zijn. Dat is heel uniek en waardevol en dat moeten dat we koesteren.”

Voorzitter Riena Tienkamp van de gezamenlijke terreinbeherende organisaties: ‘’De uitkomsten van het onderzoek beschouwen we als blijk van waardering voor het beheer van de natuur-en recreatie gebieden. Hiermee voldoen we aan een maatschappelijk belang.”

Stiltegebieden

Er is een grote overlap tussen de gebieden in dit onderzoek en de 39 provinciale stiltegebieden. Uit dit onderzoek is gebleken dat de beleving van rust ook een belangrijke rol speelt bij de keuze om een gebied te bezoeken. Bezoekers gaan dan bijvoorbeeld naar Texel, het Zwanenwater en het Ilperveld.

Gezamenlijk recreatieonderzoek

Het is nu voor het eerst dat zo’n groot gezamenlijk recreatieonderzoek wordt gedaan in Noord-Holland. De bevolkingsgroei en aantal toeristen stijgt en dat zal in de toekomst verder stijgen. Door dit onderzoek samen uit te voeren is er een samenhang in de cijfers ontstaan. Naast economische en demografische inzichten kan er beter worden ingespeeld op bepaalde wensen, behoeften en kansen in de regio.

Het bezoekersonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord Holland, de samenwerkende natuur en recreatiebeheerders (TBO), en de gemeente Amsterdam (uitgevoerd door NBTC-Nipo). Projectleiding en coördinatie ligt bij Staatsbosbeheer.

TBO bestaat uit samenwerkende Terreinbeheerders (natuur en recreatiebeheerders) in Noord Holland: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatie Midden Nederland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer, Waternet.